Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Welsh Uaptists1 Monthly Magazine. \tTarilil/1!ru. Gylchgrawn Misol y Bedyddwyr Cymreig jwAmerica. CYNWYSIAD. H«nte y^Bedyddwyr yn Mon . „; . . ;. . 293 <2rist.yn Ganolbwynt y Beibl...... 397 Mff a Glywais yn fy Ngwlad . . . ..,300 Unoliaeth Natur .... . . ..,..-301 Pwlpud y tVAWR—Moses yn Ddeugain Mlwydd QTed.......: ; . . . 304 Gwreiddiol a Detholedig. ....... 306 Adraj* yr Adroddwr.—Golygfa at ol Brwydr—Cathl i'r Eos.......308 Bwrdd Y Golygydd — Ychwaneg am . Gymru—-Cydnabyddiaeth—Ordeiniad— Man-Lewyrchiadau...... 309—311 Barddoniaeth—Englynion a Phenillion ar ol y Parch. Thomas Holland .... 312 Y Maes Cenadol...........313 Hanesion Cartrefol— Cymanfa Dal- aethol Bedyddwyr Seisnig Pa.—Anrheg i Wepiidog—Tysteb yn Johnstown, Pa. — Myfyrwyr Trefecca yn newid en« Trigfa—Minersville, Pa.—Gomer, la. —Newydd Galarus — Bedyddiwyd —■ Priodwyd — Bu Farw . . . .316-22 Newyddion a . Nodion.........322 Byr-Ebion............ .324 CYHOEDDEDIG GAN OWEN GRIFFITH, UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.