Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■■: . : ■ ' ■■; - :•.! jjjjjfa !$&< Baptists Monthly Magazine. \Decemh&&_ RHAGFYR, 1880. . [Rhif. 9. *>H¥D ONI WAWRIO Y DYDD." $$£ Cylchgrawn Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America, -♦+*■ CYNWYSIAD. Gofiant Mts. Mary Hughes.......261 Unoliaeth Natur...........264 Ffurf-wasanaeth {Liturgy)........266 Pwlpud y WA\VR—Hunan aberth Cristion- . ogol yn brif Elfen Angenrheidiol er can- lyn Crist.............. 269 Gwreiddiol a Detholedig. . . . . ... 272 Adran yr Adroddwr.—Lie maeEwyllys mae Gallu—Ystrywiau Miss Morgan, 274-5 Bwrdd Y Golygydd—Ein Gweinidogion yn Nghymru—Y Parch. W. M. Lewis, M.A., Pontypool— Tysteb y Parch. The- ophilus Jones—Trailed mewn Teulu— Llaw lyfr Moliant—Man-Lewyrchiadau, 277 Barddoniaeth—Y Storm—Enw yr Iesu, 28o| Y Maes Cenadol...........2% Hanesion Cartrefol—Cymanfa Dwyr- einbarth Pa.—Y Parch. B. Thomas (My- fyr Emlyn) yn Lansford, Pa.—Tysteb y Brawd Theophilus Jones—Cyfarfod Ym- . adawol y Parch. E. Edwards, Wilkes- barre, Pa. — Bedyddiwyd — Ganwyd— Priodwyd — Bu Farw . • ■ • 284-89 Nevvyddion a Nodion.........290 Byr-Ebion.............292 | CYHOEDDEDIG GAN OWEN GRIFFITH, UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.