Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

live Welsh Baptists' Monthly, Magazine, \November,'] j^ VJ ; TACHWEDQ, 1880. [Rhif. ft. "HYD OXI WAWRIO Y DYDU." \ Oylchgrawn Misol y Bedyddwyr Oymreig yn America. CYNWYSIAD. Cofiant Mr. D. S. Roberts {Dafydd Dyfed) " Hyde Park, Pa........... .229 Y Pla yn Llundain y 1665 ....... 232 Ffurf-wasanaeth {Liturgy)........233 Araeth ary Beibl............237 Y Llafar-beiriant . . ........-. 2tf Gwreiddiol a Detholedig........238 Y Gelfyddyd o Ysgrifenu ....... 239 Pwlpud y Wawr—Pregeth a draddodwyd yn Nghymanfa Cattaraugus, Meh., 1880. 241 j Adran yr Adroddwr. — Y Ffordd i wneyd Cyfeillion—Tyloty'r Undeb . 244-5 j Amrywiaethau. —Mordaith i Gymru— Undeb Bedyddwyr Cymru—Pedwar Diwrnod yn Llundain—Y Parch Ben-. . jamin Thomas (Myfyr Emlyn) yn. ■ Utica ' —" Llaw-lyfr Moliant "— YrEtholiad — j Philadelphia —Tysteby. Parch. Theo. Jones— Man-Lewyrchiadau , s. . 245—250 BARDDONiAETH--Golwg ar Gymru o Amer¬ ica—Llong-ddrylliad Paul—YDiweddar J D. Roberts (Dufydd £//*#)—Llinellau j Priodasol............. ?5^52. Y Maes Cenadol . . . . •."' ."-. . .V .250 Hanesion Gartrefoi;—Wythyr Gymerad- j; wyaetb- Sefydliad Gweiniac^g-r-iY Parch. Fred. Evans, D. D, {Ednyfed)—Cyfar- ;, fod Tri-Misol Bedyddwyr Cymreig Ohio a Gorllewinbarth Pennsylvania—Berlin, Wis.—Bedyddi'wyd—Priodwyd—Bu Fa- ' rw—Englynion ar ol j Ddiweddar Mrs. B. Hughes, Hyd> Fark-*-Nodion 255—260 CYHOEDDEDIG GAN OWEN GRIFFITH, Uf ICA, N. Y. T. J« GRIFFITH^ ARGRAFFYDD. .';,.'