Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Welsh Baptists' Monthly Magazine. [July.'] On. V.] GORPHENAF, 1880. [Rhif. 4. *H¥D ONI WAWUIO Y DYDD." Cylchgrawu Misol y Bedyddwyr Oymreig yn America. c yn w YS IAD. : Adgofton am Cynddelw........ibi ! Y Wein id ogaeth...........104 1 Nid Chwedl, ond Hanesiaeth ...... 108 ! Cymanfaoedd Cymru....... . ■ 110 I R. H. Evans a Chymundeb.......111 ! Un o Ddywediadau Cynddelw.....114 ; Gwaredigaeth Hynod.........114 I I Pwlpud y Wawr-Y Darlun Teg o Sant, 115 j J AMRYWIAETHAU. —Dathlu Can'-mlwydd yr Ysgol Sabbothol—Cyrddau yr Undeb Cenadol—Ymweliad un o Weinidogion Cymru ag America—Yr Uchelvwyl yn Cattaraugus, N. Y.—Man-lewyrchiadau y WAWR . ..........117 -118 j Barddoniaeth - Pwysigrwydd Cymeriad —Dy Fam yw Hi er Hyn i Gyd.-Mwyn- ha Dy Hun—Amser—Tri Englyn, &c— Enw Iesu...........119-120 Hanesion Cartrefol—Cymanfa Bedydd¬ wyr Cymreig Ohio a Gorllewinbarth Pa. —Ystadegau Cymanfa Ohio a Gorllewin¬ barth Pennsylvania—Cymanfa Bedydd¬ wyr Cymreig Wisconsin, 1880-Symud- iadau a Sefyllfa Bresenol Eglwys Salem, Oshkosh—Cymanfa Bedyddwyr Cymreig Talaeth N. Y., yn Cattaraugus — Cyman¬ fa y Bedyddwyr yn Nwyreinbarth Pa.— Cywiriadau —Bedyddiwyd—Bu Farw 120-9 Y Maes Cenadol...........129 CYHOEDDEDIG GAN OWEN GRIFFITH, UTICA, N. Y. *R J. GRIFFITHS,/RGRAFFYDD.