Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

t&h /> . , mm- ,, ** . fNovember.~\ baptists Monthly Magazine, ^^}*______ '«tf yd oni wa^ TACHWEDD, 1870- [Khif. 8. rin> ', ,^ vn eich ealonau.' "_ y dydd, ac oni chodo y seren ddv«u J Gylchgrawn Misol y Bedyddwyr Oymreig J™ America. DAN OLYGIAETH OWEN GRIFFITH, {GMALDUS,^ UTICA, N. Y. C YN W YS I A D. Tu dal. Ympryd Enaid............229 Y Symudiad Diweddar o Blaid Cymundeb Agored.......,......230 Luther a'i Ysgrifeniadau........233 Taith i Cymru ac yn ol........ 236 Y Liythyrgod............237 Pwlpud y Wawr—Amlinelliad Pregeth ar LucS: 4-15- • • ........239 Anffaeledigrwydd Crefyddol......24 J Amrywiaethau—Arebion — Adolygiad j Wasg............244—248 Barddoniaeth—Aroser—" Dy EwylJys a Wneler."...........248, 249 Y Maes Cenadol.....,.....249 Ystadegau Cymanfa Parsons, Pa,, am 1879, 252 IIanesion Cartrefol—Cymanfa Parsons —Bedyddiwyd—Priodwyd—BaFarw 253-8 Newyddion Cyffredinol ...... 258, 2'9 Dyddanion..............260 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. y.