Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Welsh Baptists' Monthly Magazine. [May.'] Cyf. IV.] MAI, 1879. [Rhif. 2, 44 Hyd oni wawrio y dydd, ac oni choda y seren ddydd yn eich calonau." S3 Cylchgrawn Misol y Bedyddwyr Oymreig yn America. DAN OLYGIAETH OWEN GRIFFITH; (GIFALDUS,) UTICA, N. Y. CYNWYS IA D. j Yr.Amddiffyniad . . ........ I Can y G6g.............. j Nodion ar y Beibl Cymraeg...... j Anffaeledigrwydd Crefyddol ...... | Y Bedydd Cristionogol........ | Pregethu Testynol a Pbynciol...... i Anghofio Duw............ i Englynion i'r Parch. H. C. Parry .... \ Pwlpud y Wawr — Gweddi Gynwysfawr j dros Eglwys Gynesol ........ [ Mae John yn myn'd i Lpeger ..... ; Bywyd a Gweithiau Andrew Fuller . . . \ Peth Anhawdd iawn yw Peidio ..... 37 Mr. Spurgeon a'r Albanwr Temtiedig . . 54 40 Y Diweddar Barch. J. Evans, Abercanaid, 55 41 : Peroriaeth—Coalburgh........57 41 . Emyn ................5S 45 ; Mynegiad Diweddaf Mr. George Mulier, 58 46 Dyled................ 59 47 j Nodion Golygybdol........59 47 J Hanesion Cartrefol—Cymanfa- Pigeon Run, O.—Eglwj's y Bedyddwyr yn Ply- 43 mouth, Pa , &c —Pittsburgh, Pa. —Gof- yniad—Cywiriadau— Bedyddiwyd—Pri 49 j odwyd—Bu Farw.........61-67 5° I Byr-Ebion.............. 67 541 Dyddanion............. 68 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.