Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Welsh Baptists' Monthly Magazh)e. Or* L] ------_ IONAWR, 1877. ptem ift S a lafurfosant, achwithau aethochj mewn fw Ilafur Wynt> Cylchgmwn Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America, DAN OLYGIAEXU Y PARCH, OWEN GRIFFITHS, (GIjRALDUS,) UTICA, N. Y, CYNWYSIAD. Y Bedyddwyr ar y Cyfandir cyn y Diwyg- jad Protestanaidd.. . . t- ,r . . . 297 Boneddigeiddrwydd ......... |§i Y Pedwar Beigryn . . . ... . . , , 302 Masnachu tnewn Maddeuantau . . ... 303 Effeithiau (*weimdqgaeth Crist ar y Byd . 307 AMRVWiAEtHAU—At y Parch. Wm. Jones *—Arwyddo'r Ardystiad wrth Droed y CrOgbreh—Diarhebion Dafydd Phillies, Cpalburgb, Ohio—Arabedd a Gwatwar- :. eg .Christmas Evans—Qrybwyllien am "yr. Enwog Barch. T. Rhys Davies, Glan- I wydden . . . .4 ....... 312-315 J i\ Eghirhadaeth Ysgrythyrol . . . ... ,.•', . 315 Barddoniaeth—Galarnad am y Diacon t Evan Jones, Hyde Paik, Pa. r-Adda w beb Wneyd—Englynion i Febyn Thomas I a Mary W. Davies, Plymouthj Pa . 317-318 Hanesion Cartrefol—Cyfarfod Cbwe'- Misol y Bedyddwyr yn Ohio a Gorllew- inbarth Pa.—New Cambria, Mo.—Ath- rofa Lewisburg, Pa.-r»--Church Hill, O— Bedyddiwyd—Ganwyd— Priodwyd—Bu Farw ........ . ^. . . . 318^325 Adolygiad y Wasg ;, . y . . . . . ..325-327 Ognm .... ,. . '.■.■". . >;".- . f: . . 327 Nodion ... . , ......... >-.. i 328; T. J. GRIFFITHS,, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.