Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ths Welsh Baptists'1 Monthly Magazine. Cyf. I] HYDREF, 1876. TRhtf. 7. " Eraill a lafuriasant, a chwithau aethoch i mewn i'w Uafur hwvnt." Cylchgrawn Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN GRIFFITHS, (GIXALDUS,) UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. lAnffyddiaeth yr Oes a'r Feddyginiaeth . . 201 Roger Williams yn Gymro ac yn Fedydd- iwr................205 Y Bedyddwyr a'r Annibynw^r . .... 209 Y Bedyddwyr yn ystod y Ganrif Ddiw- , eddaf.............. 213 Y Diweddar Philip L. Davies.....215 'A.MK.YWIAETHAU—Diarebion gan Dafydd Phillips—Hanesion Byrion am y Diw¬ eddar Barch. W. Owen, Pittsburgh 219, 210 Bardponiarth—Tymestl Mor Galilea— Y Nos—Peni'ilion ar Farwolaeth Sarah Davies—I'r Wawr—Yr Eneth Amddi- fad.............221—222 Hanesion Cartrefol—Cymanfa Wilkes- barre, Pa.—Kingston, Pa.—Bedyddiad- au—Priodasau—Marwolaethau . 223—230 Bwrdd Y GoLYGYDD—Y Cymanfaoedd yn Nghymru—Cynadleddau y Gymanfa yn Wilkesbarre, Pa.—Pregethau Mr. Spurgeon o'r tu Allan—" Teithi Lien-' yddiaeth Grefyddol "......230—232 Celf a Gwyddor . . . .... .. .'„ .232 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, Ul ICA, N. Y.