Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■; ■ CYLCHGRAWN CTürNWYBIAD. Penod o Chwedloniaeth Myrddin. Gan y Profeswr Rhys, M.A. Ffynnon Gwenfrewi. Gan Tudno ... Bywyd ac Athrylith Ceiriog. Gan LlewLlwyfo............ Cwyn Coll am Dr. Edwards a Ceir- iog. Gan Dyfed, Tecwyn, Glan Llyfnwy, Tudwal, a Hwfa Mon ... Adolygiad ar yr Ysgrifau ar y "Pa- hamau" Enwadol. Gan y Parch. Evan Roberts............ Cynfaen. Gan Glan Ystwyth Y Cymundeb. Gan y Parch. Charles Davies .. Yr Eisteddfod, a Safon Beirniadaeth. Gan Glanffrwd ......... Englynion. Gan Hwfa Mon a Mei- gant ...... ......... Mwysiaith. Gan Archddiacon Meir- ionydd ............ Philistiaeth Eisteddfodol. Gan Gwyn- dodig ............... Tegai. Gan Hwfa Mon ....... Englynion. Gan Tafolog ...... Awdl: Y Frenhines Victoria. Gan Taliesin Hiraethog ......... 217 220 221 224 225 233 240 246 250 25L 255 261 265 266 Beth am yr Eisteddfod? Gan Mr. Edward Foulkes ......... GWEDDILLION LlENTDDOL— Darlith. Gan Eben Vardd " Ofergoelion yr hen Gymry. Gan Cynddelw ............ Llythyr oddiwrth Taliesin o Eifìon at Talhaiarn ........ Adeg Marwolaeth Ellis Wynn o Lasynys. Gan Glasynys Astudio Geiriau. Gan Cynddelw Arlunwyr Cymreig. Gan Ceiriog " Lleufer dyn yw llyfr da "...... Hen Englyn............ Beddargraff Seorpion. Gan Dewi Wyn o Essyllt ac Elfyn...... Gwehelyth Prifon ......... MaHÍon Eisteddfodol. Gan lu o Feirdd ...... ...... Nod Hawl ac Ateb. Gan Eos Eilian Er cof am Scorpion. Gan Pedrog a Graienyn ............ Gohebiaethau. Gan Gwynionydd Englynion. Gan Taliesin Hiraethog 271 275 280 280 281 281 282 282 282 282 283 284 287 CAERNARlí'ON ; AHGHAPHWYD A CHYHOEDDYÍYD GAN D. W. DAYIE3 & C PR!S SWLLT, [entered at stationers' hall.—all rights reseryed.]