Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÄI^GI^APHIÄD ArçBENIG, AWST, 1897. CYN HWYSI AD. Noddfa: Pryddest Gadeiriol. Gan Elfyn Y Ddwy Hen Gadair Dderw : Cân. Gan Garnellaii Y Dd.au Fyd: Pryddest. GanFeilirMon Punilumon: Englynion. Gan Arian- glawdd... Brwdfrydedd: Awdl Gadeiriol. Gan FwlehyddMon Gwenynen Gwent: Englynion. Gan Lleurwg Defydd yn Ffoi rhag Absalom: Pryddest. GanMr. W. CrwysWüliams ... Y Gorphenol: Pryddest. Gan Fafonwy Y Nos eyn y Croeshoeliad: Pryddest. Gan Mr. H. Emyr Davies "A marwolaeth ni bydd mwyach:" Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. H. Parry ■Wiiliams Jobn Howard : Pryddest Gadeiriol. Gan Wili ......... ...... Teyruasiad y Frenhines. Gan Bydfab .. Marw-goffa Nicander: Cywydd. Gan Ieuan Ionawr ... Gorchíygiad feisera: Cywydd. Gan Iestyn ... " Ac Arch Duw a Ddaliwyd :" Pryddest Gadeiriol. GanMr. BenBowen (Euros) Tragwyddoldeb: PryddestauAur-dlysog Gan y Parch. W. Pari Huws ac Elfyn CodiadyrHaul: Cân. Gan Mr. H. Isgaer Eewis ... Cofía Eiehard Davies. Ysw., Arglwydd Eaglaw Mon: Cywydd Aur-dlysog. Gan Forwyllt ... Yr Eisteddfodwr: Cân. Gan Abon Emyn, priodol i'w ganu ar ddechreu yr add oliad cyhoeddus ar y Sabboth. Ckän J.IlarDavies ... Y Nefoedd: Pryddest Gadeiriol. Gan Huwco Penmaen Abraham Lincoln: Awdl. Gan Wilym Eihan ... Yr Enllibiwr: Cywydd Aur-dlysog. Gan Dafolog Suddiad yr JElbe: Pryddest. Gan Nathan Wyn ... Y Bwthyn dan gesail y bryn: Cân. Gan Frynfab Y Mynydd : Cywydd. Gan Feiriadog ... Cyfarfyddiad Joseph â'i Dad: Pryddest Gadeinol. Gan Ap Ionawr ... Tangnefedd: Cân. GanE. D. Lloyd ... Machludiad yr Haul: Pryddest Arian- dlysog. GanGadvan ... 15 25 28 54 55- Gad ef y flwyddyn hon Pryddest Gor- onog. Gan Fryfdir Esgynîad Crist: Pryddest. Gan Fethel 57 " Canys diwedd'y gwr hwnw fydd tang- nefedd:" Pryddest Gadeiriol. Gan Athron ... .. ... ... 58 Y Gwanwyn: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. J. Brynach Davies ... ... 62 DanielOwen: Piyddest Gadeiriol. Gan Waenfab ............6a Englynion a Hir-a-thoddeidiau. Gan Abon,. Grugog, Meigant, Meraifab. Cybi, E; Mon Williams, Tryf anwy, Barlwydon, Corllwyn, Ben Davies (Glan ('erdin), Prynfab. GÍan. Wnion, MicV;ael Thomas. E. ^icholson Jones, Maelog Mon, Treflyn, Ioan Bryn- mair, H. Gwerfyl James, Madog, Henry G'wynedd Hughes, Myfj'r Dyfed, Caros, Gwylfa, Gwilym Pennant, Aìbert Price, Cadifor, HuwDafydd, Gwiíym Deudraeth, Ap Tegla, Owen T. Davies, John (íriffith, Ioan Brothen, Cefnydd, Glan Tecwyn» Eilir Mai, J. B. Edwards, W. Morgan, Llwydiarth Mon, D. Owen. Ap Ehydderch, Gwilym Dyfì, Wilham Grifflth, J. Davies, Thomas Jones, Phidian. Abram Vardd, Ednant, Nathan Dyfed, T. Eees, Thomas Jones, Anarawd, Llwyfenydd, Llwyfo- Mon, Tremlyn, B. Ingi-am, Mathryfab, Brynach, Dewi Hefln, Nathan Wyn, E. E. Jones, Madryn, Bardd Glas, Owen Parry, Ieuan y Foelas, Geurronyud, Ieuan Ejfìou, Gwilym Mathafarn, Anant, E. 0. jQnes Gwilym Elian. Gwydderigr, Ap Cledwen, Tom Owen, Dewi <-lan Teifì, Carw Cynon, Dewi Tudur, John O. Davies, Erfyl, Ioan Iorwerth, Dewi Aur, H. Hughes, Eilir Aled, Cyndeyrn, Eichard Jones, E. Mawddach Jones. D. Meurig Davies, Mor- leisfab, John Griffith, J. G. Owen (brawdi Alavon), Trebor Mai, EvanWilhams, Atha, Cadifor, Dewi Fychan, Gwrtheyrn, Glan Ben Bowen, Morfryn, Trebor Aled.Gwilym Dyfi, D. Wynne, Gwilym Ceiriog, Tudno^ B. Thomas, Dwyfog, ldris Ial, Llewelyn, Çymerig, Eryddon, Alaw Sylan, Dafydd o- Went, J. E. Owen, Ioan Myrddin, J. James Ieuan Meurig, W. W. Thomas,, Odynfab, Hywel Tudur, John Owen (loan Mawrtli), Dewi ab Iago, Pehcan Mon, W: Jones. Treforfab, Ehystyd Davies, Na- morydd, John Owen, Gerallt, Y Garnedd- wen, Arianglawdd, Tawedog, Iestyn.