Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CENINEN G.WYL DEWI. ARGRAFFIAD ARBENIG, MAWRTH, 1af, 1897. CYNHWYSIAD. y Parch. Brifathraw E. Herber Evans, D.D. Gan y Parch. David Griffith .. * •• Adgofion am Emrys. Gan y Parch. William Nicholson Cynfaen. Gan Feiriadog ac Ioan Glan Menai Ymadawiad y Beirdd. Gan Walch- mai Y Parch. W. B. Joseph (Y Myfyr). Gan y Parch. T. 0. Edwards, D.D. (Cynonfardd) ElUs Owen, Cefnymeusydd. Gan Dudno Sieffre o Fynwy. Gan y Proffeswr Anwyl, M.A. .. Y Dr. Lewis Edwards fel Bardd. Gan y Parch. Evan Davies Y Prifathraw J. Moitìs, D.D. Gan Fafonwy a'r Parch. E. JSTieholson Jones .. Y Parch. Robert Jones, B.A. (Rotherhithe). Gan Wilym Pen- nant. .. Elis Wyn o Wyrfai. Gan Fachreth.. Twm o'r Nant. Gan Isaled Y Parch. Isaac Jones. Gan y Parch. T. J. Humphreys (Cynfal Llwyd) Clwydfardd. Gan Wilym Dyfi, Ap Cledwen, ac Alarch Glan Dyfi Golyddan. Gan Ddewi Havhesp .. Hanner Awr gydag Islwyn. Gan Fuddug Yr Hybarch Wüliam Evans, Aber- aeron. Gan y Parch. E. Aeron Jones .. .. .. ì Herber. Gan Mr. Crwys Williams | Y Gwir Barchedig W. Basil Jones, 1 Esgob Tỳ Ddewi. Gan y Parch. J. Lloyd 8 Isalun. Gan Feigant, Dewi Glan Teifi, a Phowyson 10 YParch. Brifathraw E. Herber Evans, D.D. Gan y Parch. David 10 I Roberts, D.D. (Dewì Ogwen) I Myfyr Emlyn : y Tudalen Cyntaf yn | S. R. Gan y Parch. Evan Jones .. 11 Hanes ei" Fywyd. Gan Mr. D. James 14 Oweh Jones, y Plas Gwyn. Gah Dudwal 14 Edith Wynne. Gan Hwfa Mon Ap Myfyr. GanFrynfab.. 19 I Gwalchmai. Gan y Parch. David Griffith Glasynys. Gan Alavon .. 23 Tri Chedyrn Cymru. Gan Walch- mai .. Englynion, &c. Gan Mr. R. Ingram, 23 Garmonydd, Glan Tecwyn, Madog, 23 Dyfed, Mr. E. Mawddach Jones, 23 y Parch. T. Gray, D. ab Selyf, Tywi, y Parch. J. M. Davies, y 24 Parch. L. Rhystyd Davies, Tudwal, loan Arfon, Parch. J. T. Job, Berw, 28 y Parch. D. Walters, Cybi, Ieuan oa Twrog, Pedrog, Gwilym Eryri, Is- eifìon, Dewi Glan Ffrydlas, Hwfa 29 Mon, Hyfreithon, Meiriadog, Mor- wyllt, Abon, Morleisfab, Gwynedd- awg, Mr. Richard Jones, Machraeth 33 Mon, Dewi ab Iago, Rhuddfryn. 3& 39 41 42 45 46 50 50 52 55 58- 64 OAEENABFON : AEGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNl'E WASG GENEDLAETHOL GYMEEIG (CYP.), YN SWYDDFA'E " GENEDL. PEIS 6WI.LT Y EHIFYN—l'W DALU WETH EI DDEEBYx]. [Ai h IUGHTS l:ESEEVE.O.