Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cylchgrawn Chwarterol Cenedlaethol. C YN H WYS I A D. Cymru o dan Deyrnasiad Victoria. Gan Mr. John DavieB, Y.H. (Gwyneddon) Y Dr. Herber Evans fel Pregethwr. Gan y Parch. D. S. Davies Drama Gymreis : beth ddylai fod ? Gan Elfed .. Jiwbili Teyrnasiad Victoria : Llin- ellau Barddonol. Gan Amrywiol Feirdd Pedair Cainc y Mabinogi. Gan y Proffeswr A nwyl, M. A. Elis Wyn o Wyrfai. Gan Wynedd Barddoniaeth : ei Natur a 1 Dyben. Gan Dafolog ..... S. R. Gan y Parch. Evan Jones Llenvddiaeth Cvmru : 1837—1897. Gan Mr. P. ẂilHams, F.R.Hist.S. Ymweliad â rhai o'r Beirdd Cymreig yn vr America. Gan Watcyn Ẅyn Hwyrddydd Haf : Awdl Gadeiriol. Gan Èlfyn .. Fy Nghylch-fywyd. Gan Feiriadog MjdEyr Emlyn : Tudalen o'i Fardd- oniaeth. Gan Mr. David James Edith Wynne. Gan Lew Llwyfo Fy Adgofion am Gwalchmai. Gan Ieuan Ionawr Perthynas yr Eglwys â Llenyddiaeth Gymreig.—Y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg. Gan Lan Menai.. Chwedlau am y Tylwj'th Teg. Gan Fleddvn 145 155 160 162 163 166 170 174 178 181 187 188 190 195 198 200 202 Chwarelyddia-th. Gan Ddewi Peris 203"- Hen Delynorion Cymru. Gan Idris Vychan .. .. ..2^4 Cyfiawnder i'r Gweithiwr. Gan y Prifathraw Michael D. Jones .. 2°5 GWEDDILLIOÎT LtENYDDOL---- Hob y Deri Dando. Gan Garn- huanawc Carnhuanawc. Gan Nefydd Llythyr oddiwrth Ddr. Edwards y Bala at Eifionydd Merched Cymru a'u Llenyddiaeth. Gan Gynddelw GOHEBIAETHAU---- Maith Deyrnasiad Buddug Fren- hines. Gan Mr. John Morgan, Cadnant .. Ystyr yr enw Aber. Gan Mr. Jenlrin Howell " Perthynas yr Eglwys â Llen- yddiaeth Gymreig." Gan Lan Sadwm Dinbych. Gan Ddyffrynwr Tlysau Barddonol. Gan Ddisgybl - Ysbas Manion Barddonol. Gan Gyndeyrn, Eben Fardd, Berw, Dewi Medi, Pedrog, Watcyn Wyn, Meigant, Abon, Hwfa Àlon, Nathan Wyn, Tudno, Trebor Aled, y Parch. J. • T. Job, Corllwyn, y Proffeswr E. Keri Evans, M.A.; Marlais, Odwyn, Einion, ac Alban Grwst. 206 206 206 20& 207 208 20S 208 208 CAEENAKFON ! ARGEArFWYD A CHYHOEDDWYD GA>T CtWSTNT'e WASG GENEDIAETHOL GYMEEIG ÍCYF.Ì, YX SWYDDFA'E " GENEDL." PffitS 8WLLT T EHIFYN—lV BALU WETH EI DDEEBYn"|. [ALL EIGHT8 eeseeysd.I