Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cylchgrawn Chwarterol Cenedlaethol. CYNHWYSIAD. Seisnigo Enwau Cymreig.—I. Enwau Lleodd. Gan y'Parch, Emrys ap Iwan .. .. .. .. Emynyddiaeth Gymreig. Gan yr Hy- barch Archdchacou : Howell, B.D. (Llawdden) .. ... Y Parchedig Briíathraw John Morris, B.D. Gan Hen Eyfyriwr Penllwyd Chwarelyddiaeth. Gan Ddewi Peris .. Cestyll ac Abattai Cymru. Gan Mr. Hugh E. Jones, M A., M.D., B.Se. .. Adgofìon amyParch. John Hughes, D.D. Gan y Parch. John Hughes, M-A- .. Hen Delynorion Cymru. Gan Idris Fychan .. Cwyn Coll am Enwogion—Y Prifathraw John Morris, D.D., a'r Prifathraw E. HerberEvans, D.D. GanHwfaMon, Wateyn Wyu, Gwylfa, Dyfnallt, ac » ìsander ... Diaihebion Lleol: neu Ddywediadau Ystrydehol a glywir yn Merthyr a'r Cylchocdd cyfagos. (0 Gasgliad Gwernyfed) .. .. Y Ddau Anfoesoldeb. Gan y Proffeswr E. Eeri Eyans, M.A .. .. Henry Gwynedd Hughes. Gan Ap 'Cletíwen ,. Eglwys Bhufain a Chrefydd Cymru. Gan Mr. Edward Foulkes .. .. Siarad Tn Gyhoeddus. Gan y Parch. T. C/Edwards, D.D. (Cynonfardd) .. Perthynas ÿr Eglwys â Llenyddiaeth Gymieig.-^-III. Y Bedwaredd Ganrìí ar Bymthég. Gan Lan Menai Yr Hyharch Eobert Jones, Llanllyfni. Gan Hywel Cernyw Ieuençtyd: Awdl. Gan WìlymBeiw.. Cawrdaf. G an Wylf a Enwau Lleoedd. Gan y Prifathraw John Bhys, M.A., LL.D. .. 10 18 19 21 18a 2'2a 23a 2-la 25 28 29 32 34 37 40 43 "47 Nos Ölaf y Bradychwr.—(Wedi ei droi yn Gymraeg). Gan Mr- William Jones, A.S. Ti eîli fod vn Gymro : Canig. Gan WiJi .. ' .. T r e f n y d d i a e t h Wesleyaidd: Can- inlwyddiant y Gwaith Cymreig. Gan v Parch. William Hugh Evans (Gwyllt y Mynydd) Cyfreithiau y Tir yn Nghymru. Gan y Farch. T- Frimston (Tudur Cîwyd) Glaniad y Ffrancod yn Ahergwaen: Chwefror, 1797- Gan Ap Fíaimwr.. Haner Canrif o Eisteddfodaeth a Llen- oriaeth Gymreig yn eu Hymryfal Ganghenau : Adgofìon a Kodiadau Personol, Hanesiol, a Beiiniadol, Gan Lew Uwyfo .. Fy ^ghylch-fywyd. Gan Feiriadog .. GOHEBIAETHAU— Cy mraeg Sir Fflint. Gan y Frcffeswr Powel, M.A. .. ... ■ Enwau Llecedd. Gan Mr. Eichard WilHams, F.B.Hist-S. .. Y,r Ces Oíeu hon. Gan y Parch. Ganghellydd D. Silvan Evàns, B-D- Manicn Barddonol. Gan Gorllwyn, Ccedfryn, Mr. E- Ingram, Llafar, Trehor Aled, Croe&fryn, Bryfdir, Mr. W. Morgan, Mr. Owen Tarry, Mr. John Cwen, Onfel, Nathan Wvn, Mr. Hugh Edwards, Lleision Mòr- ganwg, Mr. John Panv, loan Glan Menai, Bhisiait ab lìuw, Llwch- haiarn, Glanedog. Gwydderig, Cad- ifor, Briwlyn, Dewi 1 udur, Mr. B. M. lewis, Cilcenin, Abon, Mr. Jenkin HcweU, Mr. E. E. Evans, Mr. David Morgan, Meigant, Llwydiarth Mòn, Bangorian, Eryddon. £0 54 09- 62 GS 71 CAEBNABEON : AEGBAFI'WYD A CHYHOEDDWYD GAN GWltNl'B WASG GENEDLAETHOL t* GYMBBlâ.(CYF,), YN SWYDDEA'b "GENEDL," - , miS SWLLT Y EHIFYgr—i'w DALtT WBTH EI DDEKPYNr"j, [ADTi EIGHTS EESEETEEi.