Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CTTosria:w-2"SiAX>. Gan Gan Gan Cyf- Y Gorphenol: Pryddest Gadeiriol. y Parch. Bbj's J. Hots Myfyrdod Stephan. 6an Lan Menai a'r Parcb. J. Owen Y Ffynon: Pryddest Gcronog. Felinddwr Merthyrdod Stephan: Pryddest. y Parch. T. Mafonwy Davies... FŷNgwlad: Cân. Gan Fethel... "Heno'r Hwyrol Gloch ni Chân:" ieithiad. Gan Huwco Penmaen Tragwyddoldeb: Myfyrdraith. Gan y Parch. Evan Jones ... .. , ... Y Weddw: Cywydd. Gan Mr.E. Bobèrts Gorthrwm: GerddGadeiriol. GanDudwal Y Crwydryn : Cywydd. Gan Iestyn ... John Williams y Cenhadwr: Awdl. Gan Ieuanlonawr .. Gwylder: Cywydd. Gan Lwydiarth Mon GlanyMôr: Cywydd. Gan Rugog ... Gorsedd: Awdl Gadeiriol. Gan Daliesin Hiraethog Plant yr Ysgol Sul: Fmyn. Gan Bedr Hir Gwroldeb: Awdl. Gan Ddewi Glan Dulas Agoriad y BheilfFordd drwy Dref Caer- narfon : Englynion. GatiForwyllt ... GalwadyrEfengyl: Fryddest. GanFeren Y Coegyn: Duchangerdd. Gan Watcyn Wyn................ Yr Addoldy: Cywydd Ariandlysog. Gan Wüym líyfi............ Teulu Bethania: Pryddest Gadeiriol. Gan Wylfa ...... Llwyd o Ynys Marchog: Cân. Gan y Parch. T. H. Hughes......... Cybi Sant: Cywydd Eurdlysog. Gan Feilir Mon... Y Bore: Cywydd Ariandlysog. Gan Wynton...... Y Cardotyn Dall : Cân. Gan Dryfanwy Cartref: Cywydd Eurdlysog. Gan Ioan Arfon ... Udgorn yr Adgyfodiad: Awdl Eur- ülysog. Gan Gynfaen "Gwirionedd a dardda o'r Ddaear:" Awdl Gadeiriol. Gan J. J. Ty'nybraich Yr Eneth G)af: Cân. Gan Mr. J. Maeth- lon James " Yn yr Ysbryd ar Ddydd yr Arglwydd:" Fryddest Gadeiriol. Gan ỳ Parch. T. Mafonwy Davies Pryder: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. Robert Deiniol Owen ... Ystorm Tiberias: PryddeBt Ariandlysog. Gan Ap Iona-wr Paul yn Ngharchar Rbufain: Pryddest. Gan Fachraeth Mon ... Ser y Nef; Penülon Eurdlysog. Gan Ap Ionawr. 32 46 48 54 Hwiangerdd. Gan Eydfab Ceötyll Cymru: Pryddest Gadeiriol. Gan Wüi ... ......... Cadair Idris : Cân. Gan Fryfdir Unigedd: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. Michael Thomas " NidDuw ond Dim, nid Dim ond Duw:" Awdl. Gan Dafolog ... .. ... 57 Gorphenwyd: Cywydd. Gan Ogwenydd 60 Prèn y Bywyd : Pryddest. Gan Fr^-nfab 61 Goleuni'rSer: Cyfieithiad. GanloanDdu 63 Englynion a Hir-a-thoddeidiau. Gan Eryr Biraethog. Mr. B. Mon Williams, Og- wenydd, Mr. J. Cusi Jones, Cefnj-dd, Myfyr Dyfed, Glanedog, Ednant, Carnelian. Cyfeiliog, Gwilym Alltwen, Llewelyn, G. ap Lleision, D. G. Teifi, Maldwynog, Ioan Brothen, Gwilym Pennant, Madog, Cad- ifor, Nefydd Aled. JEilydd Elwy, Mr. E. O. Jones, Gwilym Eryri, Penrhyn Fardd, Lrwydfryn Hwfa, Hugh Maurice Hughes. Berwron, Erfyl, Meigant, Gwilym Elian, Wr. D- Owen, Clydwenfab, Corllwyn, Morfryn, Ioan Anwyl, Mr. E. D. Lloỳd, Gwilym Gwaha, Grugog, Elfyn, Llwyfo Mon, A-p Cledwen, T. L. ap Gwilj-m, Mr. T. Edmunds, Y Garneddwen, Gaerwenydd, Gomerydd, Gwilym Ceiriog, Glyn Myfyr, Gwilym Cynwyd,Brynach, Treflyn. Menai- fab, Cenin, Ap Myrnach, Mr. David Owen, Bhydyddon, y Parch. E. Nicholson Jones, Ap Tegla, Taíiesin o Eifîon, Gwilym Wyn, Bardd Glas, Llwydfor, Atha, Bangorian. Trebor Aled, Nathan Wyn, Mr. Henry Gwynedd Hughes, Ioan Brynmair. Grai- enyn, Croesfryn, Mr Evan Evans, Mr. E. Watlrins, Mr. Job Thomas, Onfel, y Parch. Aaron Morgan, Caros, Öwain Pennant. Gwilym Deudraeth, Cynlaisfab, Hywel Cernyw, Ieuan Meuriar, Llenor o'r Llwynì, Blodion, Hilyw, Mr. W. Morgan, Mr. D. J. Roberts, Gwilym Elian, Lleiu-wg, Gwilym Cowlyd, Geuí'ronj-dd, Tanadog, Gwilym Berwyn, Abram Vardd,Mr. W. M.Archer, Briwlyn, Gwilym Llafar, Mr. E. M. Lewis, Mr. Ben Davies, Mr. O. E. Owen, Gwaen- fab, Meurig Cybi, DewiHefln, Mr. Owen T. Davies, Mr. D. Jones, Meiriadog, Ffrwd- ynog, Daronwy, Ioan Trithyd, Cyfeiliog, Prys, Cyndeyrn. Mr. Wüliam Wüliams, Cynfal, Artro, Mr. Solomon Davies, Mr. John Griffìth, Ieuan y Eoelas, Y Velog, Iilafar, Hyfreithon. Gwyrosydd, Gwilym Curwen, Alarch Glan Dyfì, Ap Nqah, Abon, Onllwyn, Dewi Emlyn, Mr. Owen Parry, Mr. Gruffydd Roberts, Alawydd o Lywel, Gwynfryn, Ioan Olan Crewi, Pen- llyn, Mr, R. E. Jones, Glan Tecwyn, Teg anwy, Tudno, a Gwydderig. VB3B BWUa Y BHnrTN—l'-W^DALTT WB'rH'El'PDEBBYNl. [AIX BIGHT6 BBBEBYED. -■ -■ " ......~täZi