Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

" Y GENINEN EISTEDDFODOL."-Gwel hysbysiad ar yrjmüen hon, ÍHiF. 3]. GORPHENAF, 1896. Cylchgrawn Chwarterol Cenedlaethol. CYNHWYSIAD. Emynyddiaeth Gymreig. Gan yr Hybarsh Archddiaeon Howell, B.D. (Llawdden) Cywydd Arobryn: Y Truah. Gan Frynfab Awgrymiadau ar Astudio Hanes Cymru. Gan y Proffeswr Anwyl, M.A. Lh/fr y Trì Aäeryn, Gan y Parch. D. Adams, B.A. (Hawen) Perthynas yr Eglwys â Llenyddiaeth Gymreig. Gan Lan Menai Rhai Nodiadau ar Wrthateb y Parch. Fmrys ap Iwan. Gan Mr. T. Darfington, M.A. Y Prif Athraw Gethin Davies, D.D. Gan Hywel Cernyw I ba le yr aeth Uffern ? Gan Wrth- eyrn Piser Alis. Gan Mr. D. Samuel, M.A. (Dewi o Geredigion) "Ni bydd Nos yno:" Piyddest Goronog. Gan Eifion Wyn Yr Hybarch Robert Jones, Llan- Uyfni. Gan Lifon Burns. Gan Mr. H. P. Williams Trefniad Newydd i Gynyrchu Pelydrau Rüntgen. Gan Mr. Benjamin Davies "Barnu Arall " (Pregeth 1 Farn- wyr.) Gan C. Chwarelyddiaeth. Gan Ddewi Peris.. Y Ddamwain yn y Chwarel. Gan Decwyn Yr Hen Delynor Dall. Gan Dudno Y Delyn. Uan Eos Bradwen 153 159 161 165 170 177 185 189 193 19G 198 199 202 203 211 214 214 215 CAEENARFON : AEGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNI E WASG GENEDLAETHOL GYMBEIG (CYF.), YN SWYDDFA'e "GENEDL." Cantref y Creuddin. Gan y Parch. Owen Jones (Meudwy Mon) Fy Nghyleh-fywyd. Gan Feiriadog Genedigaeth Owen Gljndwr. Gan Mr. Jenkin Howell GWEDDILLION LlESYDDOL---- Caniadau o Fawl i Dr. Davies o Fallwyd. Gan Mr. Charles Ashton Llythyr. Gan Ddewi Wyn o Eifion Llywelyn ein Llyw Olaf. Gan G ynddelw .. Toriad y Dail. Gan Daliesin o Eifion GOHEBIAETHAU---- Nodynau mewn Gramade£- Cym- raeg. Gan Mr. D. Samuel, M.A. (Dewi o Geredigion) Gwenffrwd. Gan Fleddyn Edward líichard, Ystrad Meurig. Gan Mr. D. Lleufer Thcmas, B.A. Manion Barddonol. Gan Eabell- wyson, Tafolog. Pedrog, Madog, Treflyn, y Dr. ft. Llugwy Owen. Ap Cledẃen, Mr. W. Gruffydd Hughes, Corllwyn, Madryn, Gwili, Garmonydd. Alafon, Dewi Medi, Mr. T. Griffith, Tegai, Cadivor, Ceulanydd, Tecwyn, Tudno, Mr. P. D. Evans, Ehuddfryn, HwfaMon, Gerallt, Berw, Trebor Mawddwy, J. J. Ty'nybraich, Mr. TomOwen, Gwilym Cowlyd. 217 218- 220 22 t 222 222 222 223. 22.4- MtfS SWLLT Y RHIFYN—i'W DALU WRTJI El "DDERBYx]. [all eights reseryed,.