Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

&bs<* PPRE, THEREFORE BEST.—The Standard of Highest Purity.—. CENINEN GWYL DEWl. ARGRAFFIAD ARBENIG, MAWRTH 1af, 1900. CY N H WYS I A D. Gan y Parch. Rhys J. Gan y Parch. Evan T. E. Ellis. Huws.. Charles Ashton. Davies .. .. .. 9 Ceulanvdd. Gan Frvnf ab.. .. 16 y Parch. Thomas Roberts, Jerusalem. Gan y Parch. Richard Humphreys 17 Dewi Sant: Càn. Gan Ddyfnallt .. 22 Gwyl a Gwaith : Cân Gwyl Ddewi. GanEifionWyn .. ..22 Atgofion am y Parchedig Richard Humphreys Morgan, M.Á. Gau y Parch. J. Puleston Jones, M.A. .. 23 Dewi Sant: Càn. Gan Lifon .. 26 Gwyl Dewi Sant: Cân. Gan Ar- monydd .. .. .. 26 Adgofion am yr Eglwysbach. Gan Gadvan .. .. .. 27 Goleufryn. Gan Mr. John Evan Roberts, Y.H., Maer Bangor .. 30 Y Parch. Robert Roberts, Llangeitho. Gan y Parch. Lewis Edwards, D.D. 31 Cân Gwyl Ddewi. Gan Huwco Pen- maen .. .. .. 32 Y Gwir Barchedig Daniel Lewis Lloyd (Llwvd o Lan Llethi). Gan y Parch. T. H. Hughes .. .. 33 Y Parch. John Williams, Y Rhos. Gan y Parch. H. Cernyw Wüliams 37 Y Parch. T. James» M.A. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A. .. 37 Adgofion am Geulanydd. Gan y Parchn. Charies Davies a David Adams, B.A. (Hawen) .. .. 40 Nicholas Bennett (Trefnant). Gan Mr. R. Williams, F.R Hist.S. .. Cofio'r Tadau. Gan Mr. Robert Bryan Yr Anrhydeidus T. L. Hughes.. Gan y Parch. W. Ryle Davies Ehedydd Ial. Gan y Parch. Ben Davies John Evans (Eglwysbach). Gan y Parch. John Thomas, M.A. Adgofion am y Parch. Rowland Hughes. Gan y Parch. Owen Williams Ioan Glan Lledr: Byr Gofion. Gan Elis o'r Nant .. Caneuon, Englynion, &c. GanFerw, Rhuddfryn, Grugog, Iolo Caernar- fon, Ioan Brothen, Ap Cledwen, Ieuan Ionawr, Ioan Glan Menai^ Ap Ceredigion, Gwilym Llafar, Menaifab, J. J. Ty'nybraich, Gwalchmai, Gwilym Deudraeth, Peirianydd, Ap Gwalia, Mr. Hywel Williams, Mr. R. Ingram, Mr. John Jones, Gwilym Dyfi, Mr. J. Crawnon Jones, G.T.S.C, Croes- fryn, Mr. E. O. Jones, Glan Pair, Glan Tecwyn, Mr. Owen Hughes, Mr. R. J. Rowlands, Dewi Orwig, Gwyllteiriog, Dinlle, Eifion Wyn, Mr. R. E. Jones, Mr. John Jones, Elihu, Eifionydd, Trebor Aled, Iolo- Tir Iarll. 45 47 48 50 56 58 62 CA.KBNARFON : AEGEAPHWTD A CHYHOEDDWTD GAN GWMNI'e WASG GENEDLAÊTHOL GYMEEIG (CTF.), YN BWYDDFa'e "GEíEDL" *»» BWIXT Y EHIFYN—i'w DALT7 WETH gt DDEEBJN].. [AIX EIGHT8 IOCfiEEVKD.