Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CÀDBURY'S COCOÄ m$LY PÜRE, THEREFORE BEST.—The Standard of Highest Furity.—Ltmeä. Rhif. 4.] HYDREF, 1900. |~Cyf. XVIII. ÇYLCHGRAWN ÇHWARTEROL ÇENEDLAETHOL. CYNHWYSIAD. Diddanwch Llenvddiaeth. Gan Alafon.................................................... 217 Eisteddfod Lerpwl. Gan Fugail y Berwyn ................................................ 222 Rhiangerdd: Ardixdfvl (mam Dafydd ab Gwilym). Gan Gadvan 226 Llenyddiaeth Gymraeg y Ganrif Bresenol: pa un ai gwelìa ai gwaelu y mae? Gan Lew Llwyfo 231 Barddoniaeth y Parch. Lewis Edwards, D.D. Gan y Parch. Rhys J. Huws .................................... 233 Charles Ashton. Gan y Parch. Evan Davies ......................................'.............. 239 Pulpud Cymru yr Haner Canrif di- weddaf. Gan Bedr Hir ................ 244 A yw Gweinidogion yr Efengyl yn Offeiriaid o dan y Testament Newydd? Gan v Parch. D. Jones, B.A> ..............:..................................... 247 Dyffryn Aled. Gan Drebor Aled .... 252 Ceulanydd. Gan y Parch. Charles Davies.................................................... 255 Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Merthyr Tydfil, Gorphenaf 19eg, 1900.—(Anerchiad a draddodwyd yn yr Orsedd). Gan Watcyn Wyn.................................................... 259 Anerch at Ieuenctyd Cymru. Gan Eben Fardd.—(O Lyfrgell Mvrdd- in Fardd) ...............„........................... 262 Dyffryn Cynon. Gan Mr. Jenkint Howell .................................................... 265 CÌ.EENABFON : ABGBAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWJÍNI'b WA8G GENEDLAETHOL GYMBEIG (CYF.), YN SWYDDFA'b " GENEDL." Trefnyddiaeth Wesleyaidd: Can- mlwyddiant y Gwa'ith Cymreig. Gan y Parch. William Hugh Evans (Gwyllt y Mynydd) ............ 271 Cyfenwau Cymreig. — Cyfenwau Beiblaidd Cymru. Gan Mr. T. E. Morris, B.A., LL.M. (Morus Glaslyn) ................................................ 274 " I godi'r hen Wlad yn ei hol." Gan Wrthemyr ................................ 276 Haint y Nodau. Gan John Jones 280 " Sul Cyfri'r Chwarelwr." Gan Ben y Golwg........................................283 Cân Newydd i Eisteddfod Ola'r Ganrif. Gan Watcyn Wyn ........286 Manion Eisteddfodol. Gan lu o Feirdd .................................................... 287 GOHEBIAETH — Llenyddiaeth Gyfnodol Cymru. Gan Mr. John Davies, Y.H. (Gwyneddon) ................................ 288 Manion Barddonol. Gan Ddewi Teifi, Gwilvm Llafar, Meiriadog, Mr. R. A. Williams, Mr. T. Herbert Hughes, Aeronydd, Penllyn, Barlwydon, Mr. R. Francis Wüliams, Bryfdir, Mr. M. Rosser, Celynfab, Mr. Ellis Jones, Mr. Ẃ. R. Jones, Ieuan Dwyfach, Gwilym Dyfi, Machraeth Mon, íeuan Ionawr, Hwfa Mon, Treforfab, Mr. J. Maethlon James, Ap Cledwen, Mr. T. O. Jones, Dwyfog, Mr. D. A. Davies, Mr. D. R. Davies, Ap Rhydderch. ^»18 BWLLT Y EHIFYN.—lV DALÜ WETH BI DDEBJBYN. [ALL EIGHTS BESEEYBD