Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CÄDBÜRY'S COCOA JBSOLÜTELY PÜEE, TÉEREFORE BEST.—The Standard of Highest Purity.—Lancet 93 ■H ■D >> BD GORPHENAF, 1900. QYLCHGRAWN £HWARTEROL ÇENEDLAETHOL. CYNHWYSIAD. Y PrifathrawT. C. Edwards. M.A., D.D. Gan y Proífeswr Anwyl, M.A., a'r Parch. J. A. Morris, D.D. .. .. ..145 Y Ehyfel yn Neheubarth Àfîrica: ar bwy mae'r bai am dano P Gan Dafolog .. .. .. 155 Y Bhyfel yn Neheubarth Affrica: Ateb i'r " Dyn vn y Stryd." Gan Mr. W. Eilir Évans .. 160 Oyfenwau Uymreig.—V. Cyfenwau Beiblaidd Cymru. Gan Mr. T. E. Morris, B.A., Ll.M. (Morus Glas- lyn).. .. .. .. 166 Y Gwir Barchedig Daniel Lewis Lloyd (Llwyd o Lan Llethi). Gan y Parch. T. H. Hughes .. 170 Cipdrem ar Uwchfeirniadaeth. Gan y Parch. W. Olirer. M.A. .. 174 Ceulanydd. Gan y Parch. Charles Davies .. .. .. 181 " Sul, Gwyl, a Gwaith." Gan y Parch. M. 0. Evans, F.L.S. (Dun- odig) .. .. ..187 Yr Eisteddfod Genedlaethol.—Aw- grymiadau i'r Pwyllgorau Lleol. Gan Wyneth Vaughan .. 192 Hen Lawysgrifau Cymreig. Gan Mr. Edward Griffith, Y.H. .. 195 T a Minnau, Gan y Parch. Emrys ap Iwan .. .. .. 198 Damwain : Englynion. Gan Hwfa Mon .. .. .. 200 Adgofion Boreu Oes. Gan y Parch. David Griffìth .. .. 201 CA.EENAEFON : AEGEAPHWTD A CHYHOEDDWTD OAN GWHNi'e WASG GENEDLAETHOI. GYHEEIG (CTP.), YW SWYDDFA'e "GENEDL." Cwyn Coll am Feirdd—Iago Teg- eingl, Machraeth Mon, Hefin, Odynfab, a Dewi Glan Teifi. Gan Hwfa Mon, Cadvan, Mr. T. O. Jones, Eifìonydd, Mr. R. Mon Wil- liams, Dafydd Morganwg, Afaon Peris, a Gwilym Mathafarn. Y Chwarelwyr. Gan y Parch. W. Ryle Davies .. Dyffryn Cynon. Gan Mr. Jenkin HoweU GWEDDILLION LLENYDDOL— Llythyr oddiwrth Ab Ithel at Geiriog Llythyr olaf Creuddynfab at Geir- iog GOHEBIAETHATT— " Cregina." Gan Mr. Jenkin Howell Y Terfyniadau En ac Ain. Gan Yr Un...... Llenyddiaeth Gyfnodol Cymru. Gan Mr. John Davies, "Y.H. (Gwyneddon) Manion Baiddonol. Gan Wilym Ceiriog, Cenin, Mr. W. E. Jen- kins, Tiberog, Diphwyson, Mr. Owen Evans, Teifi, Ap Cyffin, y Parch. L. Rhystyd Davies, Mr. E. Watkins, Gwynonwy, Berth- onian, Alaw Tydfil, Glan Coron, Hafal, Pedr Glasgwm, Eos Clwyd, Mr. John M. Howell, Ap Meurig, Cynfelyn, Berw, Eos Maldwyn, J. J. Ty'nybraich, Odynfab. 205 206 210 215 215 215 215 216 SWELT Y EHIFYN.—I'W DAI.U WETH EI DDEEBYN.l £all EIGHTS EESBEYED.