Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

:, CÄDBURY'S COCOA liBSOLUTBLY PDRE, THEREFOBE BEST.—The Standard of Highest Purity,— v : i -..,; ')■: ,'í- ÇYLCHGRAWN ÇHWARTEROL ÇENEDLAETHOL. CYNHWYSIAD. Colegau Athrawoì Cymru. Gan Mr. T. Marchant Williams, B.A. Y Ehyfel: Myfyrdodau "Dyn yn y Strỳd." Gan Mr. Edŵard Fouìkes Deistmetha'rDduwinyddiaethNewydd. Gan y Proffeswr Thomas Bees, M.A. Adgofion am Hen Eisteddfodau.— I. Eisteddfod Genedlaethol Aherdâr, 1861. Gan Nathan Wyn Ystrad Clud. Gan y Parch. J. Daniel, B.A. (Bhabaniau) Crefydd Cymru yn y Ganrif JS'esaf: y Bhagolygon. Gan Granogwen .. Yr Ymdrech rhwng Paganiaeth a Christionogaeth yn y Prif Oesoedd. Gan y Parch. G. Hartwell Jones, 73 76 82 86 89 94 Gan y Parch. Evan M.A. Charles Ashton. Davies Dau Eardd Cymru. Gan Fafonwy Cenhadaeth Arhenig yr Anibynnwyr : yn Wleidyddol. Gan y Prifathraw Eowlands, B.A. ÇDewi Mön) Griffith Owen, Llangybi, yrhen Wein- idog Wesleyaidd. Gan y Parch. Henry Hughes .. Manion Llên Alun Wyn. Gan Mr. Ptohert Bryan William Nicholson. Gau y Parch. K. Gwylfa Eoberts .. T. E. Ellis, A.S.: Pryddest y Tair Cadair. Gan Ddyfnallt .. Dyffryn Teifi. Gan y Parch. D. Stanley Jones Cwyn Coll am Enwogion — Y Parchn. Brifathraw Thomas Charles Edwards, D.D.; a J. Ehys Morgan, 100 105 110 112 116 119 122 127 132 D.D. (Lleurwg). Gan Fryfdir, Neifion, Hwfa Mon, Tecwyn, John T. Joh (Iofe), Machraeth Mon, Gwili, Bhuddfryn, Bethel, Athron, Symlog, a Meiriadog " Sul Cyfii'r" Chwarelwr. GanBen- y-golwg GWEDBILLION LlENYDDOL— Cywydd iBeuno Sant, yn Nghelynog. Gan Svr Johu Leiaí.—(O Gronfa Myrddìn Fardd) Y Parch. Abraham Eoberts: Eng- lynion. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A. (Bhuddwawr) GOHEBIAETHAU— "Nodvnau ar yr Iaith Gymraeg." Gan Efrydydd .. Awduriaeth Emyn. Gan Mr. Owen Evans "Llwvn On." Gan Mr. Jenkin Howell Maiiion Barddonol. Gan Ab Sieucyn, Eryddon, Dewi Mai o Feirion, Mr. E. E. Willianis, Mr. W. D. Wil- liams, Ioan Anwyl, Mr. John Davies, Mr. E. Davies, Hywel Cefni, Grugog, Ieuan Mai, Treíorfab, Mr. John Griffi'th, Bryniog, Mr. E. A. Willianis, Mr. T. Herbert Hughes, Meiriadog, Mr. W. Morgan, Bar- lwydon, Carw Cynon, Machraeth Mon, Gwen Meredydd, Dewi Hefin, Gwilym Deudraeth, Ap Cledwen, Mr. ì). J. Ehys, y Parch. W. Wil- liams. 139- 141 143 143 144 144 144 CAEBNABFON : ABGBAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNl'B WASG GENEDLAETHOL GYMBEIG (CYF.), YN SWYDDFa'» " GENEDL." y smsrm—i'w dalü wot. sa ddsbbyn]. _ . [AIX BIÖHTS BatMJtTTO