Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*/ CÄDBURY'S COCOA SOUJTELY PÜRE, THEBEFOBE BEST.—The Standard of Highest Purity.-—J £2 PYLCHGRAWN ÇHWARTEROL QENEDLAETHOL. CYNHWYSIAD. Yr Ymdreeh rhwng Paganiaeth a Christionogaeth yn y Prif Oesoedd. Gan y Parch. G. Hartwell Jones, M.A..... Beirniadu a Chystadlu. Gan Elfed.. Y Parch. Thcmas Boberts, Jerusalem. Gan Alafon, J. T. Job, a Hywel Cefni .. Cromwell. Gan y Proffeswr Anwyl, m\a......... Wilììam-Prosser. Gan y Parch. W. P. Willíams, D.D. (Ap Rhisiart) .. Chwedlau am y Tylwyth Teg. Gan Fleddyn .. .. .. Adgofion Boreu Oes. Gan y Parch. DavidGriflîth .. Y Chwarelwyr. Gan y Parch. W. Byle Davies .. • - ..,. I ba le yr aeth Uffern? Gan Wrtheyrn .. .. .. Y Prifathraw M. D. Jones. Gan Gad Arwyr y Cyrddau Llenyddol. Gan Anthropos Dyffryn Teifi. Gan y Parch. D. Stanley Jones .. Trefnyddiaeth Wesleyaidd: Can- mlwyddiant y Gwaith Cymreig. Gan y Parch. William Hugh Evans (Gwyllt y Mynydd) Agoriad Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 1899. Gan Hwfa Mon Iaith Awen o'r Caetbiwed: Awen Cymru. Gan y Parch. E. Gurnos Jones, LL.D. .. . ■ Hen Ysgolion Bro Morganwg. Gan Watcyn Wyn .. 13 16 33 38 45 52 55 56 57 Cadair ap Mwydyn. Gan Hen Fyf- yriwr .. .. ... Modynau ar yr Iaith Gymraeg. Gan Mr. D. Samuel, M.A. (Dewi 0 Geredigion) .. .. .. Rhai o Feirdd Anenwog Sir Dre- faldwyn. Gan Mr. B. Williams, F.E.Hist.S. .. Ein Plant a'n Hiaith. Gan Gadvan GWEDDLLLION LlENYDDOL— Awdl ar " Y Greadigaeth," gan Emrys. Gan Gynddelw Llythyr oddiwrth Samuel Evans at Feiriadog Llythyr oddiwrth Gynddelw at Feiriadog Btim ac Oeddum. Gan Nicander .. Englynion. Gan B. ab Gwilym Ddu, Daniel Jones, Dewi Glan Ffrydlas, Nicander, a Mynyddog GOHEBIAETHAU— Bronwen ai Ehonwen ? Gan Hen- afydd .. Croes Oswallt. Gan Ymchwiliwr Manion Barddonol. Gan Lwydiarth Mon, Madryn, Mr. John Jones, Mr. Eobert Pritchaid, Mr. Hefin Harries, Tydfilfab, Glan Pair, Mr. Jonathan Davies, Ieuan Elfed, Afaon Peris, Mr. J. L. JenMns, Hafal, Eos Clwyd, Myfyrian, Cadvan, Mr. 0. T. Davies, y Parch. W. James, Mr. E. Jones, Elìdir- fab, GwiTym Llafar, Eryl Menai, Gwilym Aeron, Ioan Glan Crewi. 60 6í 66 60 70 71 71 72 72 72 72 CAEBNABFON : ABGBAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNI'b WASG GENEDLABTHOL GYMBEIG (CYF.), YN SWYDDFA'b "GENNDL" psm emJuT y EHrnrw—i'y palp iratapH m dderhyn]. [all rightb emeeye». ■:.-,;. : -■■ .. . ■ ■:/ ■■■■ ■-.,. -;■■-.'. .... ■-■ .. ■ .. .■■,...., ■ ■ ■ ■ ■ . ,,..-".