ÇYLCHGRAWN QHWARTEROL ÇENEDLAETHOL. CYNHWYSIAD.. "Eu Hiaith a Gadwant." Gan y Parcb. Charles Davies .. .. 217 Dyffryn Teifi Gan y Parch. D. Stanley Jones .. .. .. 225 Beiraiadaethau Cerddorol yrEisteddfod Genedlaethol. Gan Mr. D. Emlvn Evans .. .. .. 230 01iver Cmmwell. Gan v Parch. G. Hartwell Jones, M.A. ... .. 233 Cenhadaeth Arbenier Methodistiaeth Wesleyaidd yn Nghymru. Gan Lanvstwyth .. .. 237 Adffofion Boreu Oes. Gan y Parch. David Griffith • • .. 241 Herber, y Prifatbraw. Gan y Parch. R. Gwylfa Roberts .. .. 246 Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol. Gan Wyneth Yaughan a Mr. W. Eilir Evans .. .. .. 250 Efrydiau yn "Emmanuel" Hir- aBthop. Gan y Parch. D. Adams, B.A. (Hawen) .. .. 2ö9 Yr Anpen am Ddiwygiad: Cywydd. Gan y Parch. Lewis Edwards. D.D. 262 Ymchwiliad i Hanes Thomas Gouge a'i Ysgolion. Ga.n Spinther .. 263 Cyfenwaîi Cvmreig. — V. Cyfenwau Beiblaidd Cvmru. Gan Mr. T. E. MorriB, B.A.\ Lt.M. (Morus Glaslyn) 266 John Elias vn v Sassiwn. Ga n y Parch. J. R. Eilsby Jones .. .. 270 "Y Diddanydd Arall:" Pirddest. Gan y Parch. S. T. Jones (Alawn) 272 Y Gwir Barchedig Daniel Lewis Lloyd ÇIAwjä o Lan Llethi). Esgob Banpôr. Gan y Parch. T. H. Huphes .. 278 Y Priiathraw Michael D. Jones. Gan y Parch. T. Talwyn Phillips, B.D. 281 Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Gan Bascen ... .. .. 286 Cwyn Coll am Enwogion—Yr Esgob Lìwyd; Meigant; Ceulanydd; T. E. Ellis, A.S.; y Parch. Stephen Jones; a Glan Padarn. Gau Alafon, Pedrog,Eifionydd, Gwynedd, Odwyn, Abon, Ehuddfryn, Ioan Gwyndud, Berw, Bryniog, Dewi Glan' Teifi, Symlog, Ieuan Dyfed, Morleisfab, Mathryfardd, Alaw Tydfil, Onfel, Mr. Ben Bowen, Trebor Aled, Arian- glawdd, Tywi, Mr. J. Green, Elihu, a Dewi Glan Peris .. ..288 Manion Eisteddfodol. Gan lu o Feirdd 290 GOHEBIAETHAU— Nodion. Gan Aneurin Fardd .. 292 S. R. a Hen Gapel Llanbrynmair. Gan y Parch. Evan Jones .. 292 Manion Barddonol. Gan y Parch. Aaron Morgan, Heilig, Mr. Owen Evans, Eilydd Elwy, Mr. J. W. Thomas, Mr. Jòhn Wilíiams, Alafon, Mr. L. Jones, Mr. H. Hughes, Gwilym Bedw, Mr. W. D. Wil- h'ams, Ieuan Mai, Mr. E. D. Lloyd, Ger- afon, Dewi Meirion, Mr. W. J. Jones, Ceulanydd, Mr. R. Ingram, Xathan Wyn, Mr. R. J. Rowlands, Tydfilfab^ Myfvr Dyfed, Ap Rhydderch, Croesfryn^ Namorydd, Briallydd, Mr. W. R. Jones^ Treforfab, Mr. R. Deiniol Owen, Celyn- fab, Glan Cymerig, Coedfryn, Hiraddug^ Cybi, Mr. G. Davies, Corllwyn, Bryfdir, Mr. E. Cadfael Davies, Glanfryn, Neifion,. Glan Madog, Bardd Glas, Diphwyson, Mr. E. Mawddach Jones, Einicti, yParch. W. Williams, Mr. Ben Grifflths, Diulle,. Cvnffigwyson, Mr. T. Jones (Meudwy),, Ẁachreth, Berw, Ap Tegla, Glan Tecwyn, Meigant, Dewi Mai o Feirion, Mr. R. Jones, Nathan Wyn, Trebor Mai, Mr. D. George, Ab Hefin, a Gwyllteiriog. níRBWiBPn^