Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CÄÖBIFRY'S COCOÄ TWF.RFFORF, RF.RT —Th* SranHarrl rf Hi Rhif. 3.] GORPHENAF, 1899. [Cyf. XVII. ÇYLCHGRAWN QHWARTEROL (^ENEDLAETHOL. CYN H WYS I AD. "Tom" Ellis a'r Deffroad Cymreig. Gan Mr. Beriah Gwynfe Ërans.. Eos Bradwen: Engìynion. Gan Ferw ac Ieuan Ionawr Cenhadaeth Arbenig y Methodist- iaid Calfinaidd. Gan y Pareh. Griffith Parry, D.D. .. Y Bardd Dienw. Gau Favonwy.. Y Parch. Thoinas Gee. Gan y Parch. Aarou Davies Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol. Gan y Parch. D. Adaras, B.A. (Hawen) Adgofion Boreu Ües. Gan y Parch. David Griffith Enwogion Llausanan: Englynion. Gan Hwfa Mon Yr Eglwys a'r Adfywiad Cenedl- aethol. Gan y Parch. R. Ciimber Williams, M.À. O Elba i Waterloo- Ymgyrch olaf Napoleon. Gan y Parch. Emrys ap Iwan Y Prifathraw Michael D. Jones. Gan y Pareh. T. Talwyn Phillips, B.D. ...... Cyfenwau Cvmreig.—V. Cyfenwau Beiblaidd Cymru. Gan Mr. T. E. Morris, B.A., LL.M. (Morus Glaslyn) Prydain yn ol yr Ysgrifenwyr Groeg a Lladin. Gan y ProfFeswr Anwyl, M.A. ..... Parthau Cymru.—Sir Gaerfyrddin. Gan Watcyn Wyn Peredur. Gan y*Tra PhHichedig Ddeon Howell, B.D. (Llawdden) 145 147 148 149 150 154 156 158 159 161 166 173 176 180 184- Methodistiaeth Wesleyaidd: Can'- mlwyddiant y Gwaith Cymreior. Gan v Parch. William Hugh Evans* (Gwyllt y Mynydd) .. 1S6 Tudalen ym Mywyd Myfyr Emlyn. Gan Mr. Da^-id James .. 189 Y Rhian Rasol: Penillion. Gan Iolo Caernarfou .. .. 192 " Sul Cvfri'r" Chwarelwr. Gan Ben y Golwg .. ..193 Adgofion am y Parch. D S. Davies. Gan Mr. H. Tobit Evans, Y.H. 196 S. R. Gan v Parch. Evan Jones .. 19S Dyffryn Teífi. Gan y Parch. D. Stanley Jones * .. .. 203 "Amryw Bwysau ac amryw Fes- urau." Gan Lais y Genedl .. 209 GOHEBIAETHATJ-— "Y Brenin Arthur a Gogledd Lloegr." Gan Mr. Jenlcin Howell .. .. ..216 "Deri." Gan Yr Un ^ .. 216 "Cymmer." Gan Yr Un .. 216. Manion Barddonol. Gan Wilym ab Lleision, Mr. Abram Jones. Mr. D. Owen, v Parch. Rhystvd Davies. Alaw íydfil, Eilir Aled, Glyn Llyfnwy, Mr. T. Herbert Hughes, Menaifab, Alavon, Asa, Mr. R. Jones, Mr. Evan Davies, T. T., Mr. T. Twynog Jeffreys, Gwilym Berw, Mr. R. E. Jones, Mr. Abbey Ẃilliams, Mr. Tom Parry, Tawelog, Ioan Myrddin, Glan Pair, Ap Cledwen, a Mr. Thoma8 Jones.