Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ABSM.UTELY PPRE, THEBEFORE BEST-The Standard of Highest Purity.-Lancet. Y Geninen Eisteddfodol »---p !,■'!!*"■ CÄDBURY'S COCOÄ ARGRAPHIAD ARBENIG, AWST, 1898 CY N H WYS I A D. Càn. Gan Gan Y Frenhiues Tictoria : Awrìl y Garìair Genedlaetliol. Gan Ferw .. .. 1 Y Ffigysbren Diffrwyth: Penilliou. Gan Àp Huwco .. .. .. 7 Dystawrwydd: Penillion Ariandlysog. Gan Fwlchyrìd Mon .. .. .. S Y Caethwas : Awrìl Ariandlysog. Gau Elis Wyn o Wyrfai ..." ... 1» Yr Awel: Cân. Gan Anthropos ... 14 O Fon i Fynyw : Cadwen o Englymon. Gan Nathan Wyn ......... 15 Dystawrwyrìd: Àwdl Garìeiriol. Gan Fferyllfardd .. ... ...... 1(5 Agar ac Ismael yn yr Anialweh : Pry- rìdest y Carìeirrìlws Aur. Gan Fryf- dir.......... ..19 Y Penaeth Cymreig : Cyfìeithiad. Gan Wilym ap Gwilym Lleyn .. .. 20 " Trech Gwlad nag Argíwydd : " Awdl Gadeiriol. Gan WirymDeudraeth.. 21 Y Gwerìdnewirìiarì : Prydrìest Gadeìr- iol. Gun Ap Ionawr \.....28 Dychymyg : Pryddest Goronog. Gan Ddewi Ogwen........25 Ar Lan y Mòr: Prydrìest Garìeiriol. GanWÌli ........ Y Mftr: Cywydd. Gan J. J. Ty'n- ^ ybraich '..........52 Y Gwallgofrìý : Càn. Gan Dafolog .. 33 Moses wrth y Berth : Pryddest Gadeir- iol. Gan Grwys ......34 Eluned y Glascoed : Phiangerrìd Gadeir- iol. Gan Elphin ......36 "A phwy yw fy Nghymyrìog 'r" Pryddest Ga'deiriol. GanGrwys .. 40 Cwymp Jericho: Cywyrìrì Eurdlysog. Gan Garìvan ..' '.. .. ' .. 42 CAEHNAEFON : AEOEAPHWYD A CHTHOEDDWYD GAN GWMNi'e WASG GENEDLAETIIOL GYMEEIG (CYF.), YN SWYDDFA'b "OENEDL." "Ewch" (Matthew xxv. 41): Penill- ion. Gan y Parch. E. Nicholson Jones "Pwy yw ìiwn sy'n rì'od o Edom'r" Pryddest Garìeiiiol. Gan Mr. James Jones Uniseclrì: Prvrìrìest Gadeiriol. Gan Wili .. '........ Adferiad Tŵr MoelyFamma: Englyn- ion. Gan Daliesin Hiraethog " .. Gwrlder: Crwyrìrì. Gan Lwvrìiartli Mon ...... Yr L'dgoru Diwerìrìaf: Myfyrdraeth. Gan Elfyn a Gwaenfab ' '.. Pagan leuauc Du y Goedwig: Gan Mr. R. Eoberts .. Galarnad Dafydd am Absalom. Ieuan Iouawr Merthvrrìorì Stephan : Cywyrìd. Frynfab...... " .. Ehs Wyn o Wyi-fai: I'enillion Coí'. Gan Mr. G. EÌwyn Jones Dvffrvn Elwy : Cywydd. Gan Drel>or 'Alerì AfonDyfrdwy: Englynion. Gan Llew Hiraethog ........ " A Phyrth I'ffern nis gorchfygant hi:" Cân. Gan Rydfab ...... Yr Hebog: Cyẁydrì. Gan Elfyn Tair Telyneg." Gan Athrou ". Tri Chan'wr Gerìeon. Gan Eugog .. Lletygarwch : Cywyrìrì. Gan Fethel .. Jubih ^'ictoria, Ì897 : Penillion. Gan Svmlog.......... Geiiiau Yraadawol (Mrs. Hemans): Cyíieithiad. Gan Mr. Erìward Foulkes Engìynion, Hir-a-thodrìeirìiau, &c. Gan lu o Feirdrì. 44 4S V.> 49 .")(> 53 53 Ö4 54 59 ">t; 56 58 (il 62 î'RIS SWIiT -Y >HIFYN—lV PALIT WETÌI EI DDEEBYNj. [aIJj BIGnTS BESEEYED.