Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■■?jÿ- r. > •? ■ , . - ■■ '----T^- -----!---——' CADBURY'S COCOä ABSOMJTELY PURE THEEEFOBE BEST.-The Standard of Highest Purity;-£««ẃ CENINEN GWYL DEWI. CYNHWYSIAD. y Parchedig Riehard Lumley. Gan y Pareh. Griffith Ellis, M.A. .. 1 Y Pareh. David Roberts, D.D. 'Dewi Ogwen). Gan Elfed a'r Pareh. David Evans .. .. .. 10 CTwydfardd. Gan Feiriadog .. 17 Robyn Ddu Eryri. Gan Ap Yalant 17 Y Parch. Brifathraw E. Herber Evans, D.D. Gan y Parch. David Griffith .. .. ..17 Y Pareh. John Hughes, D.D. Gan , Wilym Deudraeth .-. .. 19 Monwyson. Gan y Parchn. Richard Morgan (a) ac Òwen WiILiams .. 20 Y Parch. E. Wynne PaiTy, M.A., B.D. Gan y Parch. Jotin Owen Jones, B.A. ., .. .. 27 Y Parchedig Hugh Jones, D.D., Llywydd Coleg Llangollen. Gan Feigant .. .. ..32 Adgofion am y Tri Chedyrn—John Eìías, Christmas Evans, a Wüliams o'r Wecn. Gan Feiriadog .. 32 Y Parch. John Evans (Eglwysbach). Gan Gybi a Madryn .. .. 35 fäis Wyn o Wyrfai. Gan Elfyn .. 35 Yr Hybarch Archddiacon Griffiths, B.D. (Glan Aeron). OSft J Parch. John Mörgan .. ... .. 36 Mathetes. Gan Mr. T. Twynog Jeffreys .. .. .. 39 CAEENAEFON : ABGEAPHWYD A OHTHOEDDWYD GAN GWMNI'b WA8G GENEDIAETHOL GYMBEIG (CYF.),' YN JíWYDDFA'b " GENEDL." Y Parch. William Roberts, Llanrwst Gan y Pareh. Evan Davies James Milo Griffith, y Cerflunydd Gan y Parch. John Lewis Caradog. Gan Watcyn Wyn Y Parch. John Evans (Eglwysbach) Gan y Parch. Hugh Jones (Hardd fryn), a Chadyan Englynion Coffa am Hen Eeirdd Llanwenog. Gan Mr. Gwarnant Williams Meurig Idris. Gan Ieuan Ionawr.. Y Canon Llewelyn Thomas, M.A. Gan y Parch. J. W. Wpme Jones, M.A......... Gwenynen Gwent. Gan Drebor Aled Y Dr. Fred. Evans (Ednyfed). Gan Waldo Herber. Gan ÌSamorydd .. .. Dewi Sant. Gan Fryfdir, Mr. O. Caerwyn Roberts, a Gwyndaf .. Dydd Gwyl Dewi Sant. Gan y Parch. J. Myfenydd Morgan, Bod- fan, a JSTathan Wyn Englynion, &c. Gan Ap Cledwen, y Parch. T. Dennis Jones, Mal- dwynog, Machraeth Mon, R. Mon Williams, Carnhuanawg, Meigant, Eifionydd, Golyddan, Tecwyn, Mr. E. D. Lloyd, Hwfa Mon, Taliesin o Eifion, y ^^ ™ ™<^<~ 4 0 42 46 58 59 60 63 64 64 Pa&h. T. Nicholson.