Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CADBURY'á COCOA BSOLÜTELY PÜRE, THEREFORE BEST.—The Standard of Highest —Lancet. PYLCHGRAWN QHWARTEROL QENEDLAETHOL. C Y N H WYS I A D. Dyffryn Clwvd: ei Raniautau a'i Lafar Gwlacl. Gany Llyírbryf .. 217 Y Gogwyddiad Y'sbrydol yn ein Llen- yddiaoth a'n llanes. Gan Elfe.d .. 223 Y Duw 'NewTdd. Gan "Y Gwir yn ErbynyBỳd" .. .. .. 227 CwynCoìl am Enwogion—Goleufryn, Éos LlecbTd, a'r Parch. T. Gee. Gan yParch. ,T. T. Job, Gwynedd, Berw, Ocìwyn, Pedrog, a Meigant.. 282 Yr Hybarch* Arehddiaeoii Grifìiths, B.D." Gan y Parch. John Morgan 233 Sefydliad y Nonnaniaid yn Nghymru. Gan v' Parch. J. Rhvs Mòrgan, D.D. (Lleurwg) .. * .. .. 236 Monwyson. Gan y Parch. Richard Morgan (a) .. .. .. 238 '' A vdy w v G rmraeg yn Marw 'r'' Ga'nMr. j. E/Southall .. .. 243 Bwydydd Sir Benfro. GaH Mr. Thomas Rees, M.A. .. ..246 Bannau Beirniadaeth y Testament Newydd. Gan y Proffeswr J. YToung Evaiis, M.A. " .. ... .'. 249 Awen: Awdl. Gan Dafolog .. 2,")4 Llythyr Agored : Atleuenctid y Cym- deithasau Llenyddol. Gan An- thropos .. .. .. .. 259 " Methodistiaeth Galtinaidd a'r Eglwys Sng Nghymru." Gan y Parch. avid Jones, B.A. .. .. 262 Christmas Evans : Englynion. Gan Geulanvdd. .. .. .. 266 Yr Eisteddfod a'r Orsedd. Gan y Parch. Ben Davies .. .. 267 Chwarelau a Chwarelwyr. Gan Laslyn .. .. .. ..269 Pregeth y Bedyddiwr, a Manyliou Eraill. Gau Farmora .. .. 271 Eisteddfod Fawr Fiestiniog. Gan Werinwr .. .. .. 272 Eohert Bur:is : Càn. Gan Silyn .. 276 Y Prifathraw E. Herber Evans, D.D. Gan y Parch. Darid Griffith .. 277 Parthau Cymru.—Sir Gaerfyi-ddin. Gan Watcyn Wyn .. " .. 280 Ehai o Enwogion Llaudysiho, Mpn. Gan Mr. John Morgan, Cadiiant .. 282 Anerchiad Eisteddfodol. Gan y Dr. Kuno Meyer .. .. .. 2Ŵ5 Manion Eisteddfodol. Gan lu o Feirdd 2S4 GWEDDILLION LlENYDDOL — Hanes y Bedyddwyr. Llythyr : Gan Gyuddeîw .. .. 287 Dychwelíad y Cloddiwr Aur. Gan Geirioar .. .. .. 287 Y Parch. D. Dafis, Castell Hywel: Llythrr. Gan y Parch. W. DíÌYÌes, Ph.D., Ffrwd-y-fal .. 288 GOIIEBIAETII— Y'r 01vniaethY'sbrydolyn Nghymru Fu." GanApBrynach .. .. 288 Manion Barddonol. Gan Eifionydd, Meigant, Eldon, Ab Heíiii, ìoan Brothen, Hafal, Mr. R. lioberts, Rhydfab, Myfyr Twrch, Glan Cym- erig, Eilir Aled, Dewi ab Iagô, y Parch. L. Rhystyd Davies, Mr. D. Jones, Gwilvm Cynwyd, Carnalaw, Dinlle, Mr. H. Ll. W. Hughes, Eilian, Tecwyn, Ieuan Mai, Cybi, Dewi Mai o Feirion, Derwyn, Bryn- fab, Cadvan, Mr. E. D. Lloyd, Barlwydon, Perllanog, Mr. R. Iugram, Mr. W. W. Thomas, Glan- fryn, Heilig, Cranogwen, Mr. J. Cusi Jones, Tryfanwy, Dewi Glan Peris, Mr. D. Griffith, Cyndeyni, Cefuydd, Mr. W. Thomas, loan Mon, Alaw Sylen. CAEKNAKFOW : ABORAPHWYD A CHTHOEDDWYD GAN GWMNl'E WASG GENEDLAETHOI. GYMEEIG (CTF.), YN 8WTDDFa'b " GENEDL." TTDTW T?T TlTM?V1iYNT fAT.T. 'RTOTITR 'RTtfrP'T)Vîf*.