Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cylchgrawn Chwarterol Cenedlae™ol. CYNHWYSIAD. Hen Chwedloniaeth y Cvmry. Gan v Prifathraw John Ehys, M.A.. LL.D. .. .'. .; 1 Y Bardd a'i Gysylltiadau. Gan y Parch. Lewis'Probert. D.D. .*. G Y Pareh. John Evans YEglwysbarh). Gan v Parch. Hugh Jones Tlardd- fryn)* . . .. .. ' . . 13 Derayn o'r Bourgeois Gwtilhotnme. (O Gymreieriad y Pareh. Emrys ap Iwan) . . .'. ... .... -19 Brawdoüacth Gyffreílinol : Awdl. Gan Ferw .. .. 23 S. R. Gan y Pareli. Evan Jones.. 27 Iaith Bur. Gan v Pareh. Charles Davies ..' .. ..30 Llanbrvnrnair. Gan Mr. Riehard WiUiams, F.R.Hist.S. .. ..34 Pan welir Cvmru'n Un. Gàn Elphin 37 "Rolant y'Sae'r." Gan Dafolog .. 38 Pwne v Tir vn Nghymru. Gan Mr. Rieh'ard Jones, 'Y.'H. .. .. 44 Geinion y Gynghanedd. Gan Alafon 47 Gwibiadàu v Meddwl : Englvnion. Gan Hwfà Mon .. .. 51 Heinrieh Heine. Gan Philomel .. 52 T r e f n y d d i a e t. h Wesleya idd : Ca u - mlwỲddiant y .Gwaith Cvmreig. Gan'y Pareli. W. H. Evans '(Gwyíìt V Mynydd) .. .. .. 55 Y Parèh. Darid Roberts, D.D. (Dèwi Ogwen\ Gan ý Pareh. M. O. Evans,F.L.S.'..' .....58 Y Duw Newydd. Gan "Y Gwir yn erbyn y'Byd" .. ..60 Fy Nghylchfywyd. Gan Feiriadog Gwrandaw Pregetìiau. Gan. y Pro- ffeswr David Rowlands, B.A. íDewi Mon) "Canu^Coçh Sir Fon." Gan Mr. John Morgan, Cadnant. . Chwar^lyddiaeth. Gan Ddewi Peris Jones .. GwEDDILIION LLEN YDDOL— I. D. Ffraid.—Llythyr at yr '•Hen Ewythr o'r Cwm." Gan Hiraethog GOHEBLàETHAt"— Gwehelyth Goronwy Owen. Gan Mr. John Daviës, Y.H. (Gwyn- eddon) Mon a Mynyw. Gan y Pareh. Ganghellor I). Silvan Evans. B.D'. "Deri." Gan Mr. Jenkin Howell Manion Barddonol. Gan Ioan Glan Crewi, Mr. Thomas E. Williáms, Eilydd Elwy, Atha, Mr. 11. D. Glvn Roberts, Gwihni Cy&wjä, Mr. John Roberts, Tel, Ab' Hefin, Ap Cledwen, Eilir Aled. Honio Wyn, Llwydiarth Mon, Mr. R, Deiniol Owen, Dewi Glan Teifi, Mr. J. Clwyd Williams. Gwyn- eddawg, Mr. R. Abbey Williams, Ahon, Mr. William Hughes, Mr. O. Meirion Ellis, Y Llwynog, a Gwilvm Àrdudwy. 64 65 68 70 CAEBNAEEON ABGBAFHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNl's WASG GENEDIAETHOL GYMBEIG (CYF.), YN SWYDDFA'E " GENEDL."