Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y Genüien Eisteddfodol. Cylchgrawn Chwartf.rol Cenbdlalthol Argraphiad Arbenig, Awst, 1909. Addysg: Pryddest Gadeiriol. Adams, B A. (Hawen) ......... Mordaith Bywyd : \ Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. T. R. Davies............... Y Gwanwyn :TPenhillion.^Gan Mr R. J. Hughes Prydferthwch y Groes: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. D. Emrys James ......... "Daethyr Awr:" Pryddest. Gan Elfyn Boreu Sabboth: Pryddest y Bathodyn Arian. Gan Eifìon Wyn............... Mynydd Carmel: Pryddest Gadeiriol. Gan Wilym Rhug ............... Yr Elusendy:.ÍCân. Gan y Parch. N. Marlais Thomas .................. Bore'r Briodas : Cân. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A. (Rhuddwawr) ........... Gwawr y Ganrif: Pryddest. Gan Sarnicol " A Marwolaeth ni bydd mwyach:" Myfyrdraeth. Gan Dafolog ............... " Crist ein Pasg ni: " Penhillion. Gan y Parch. John Evans ............... DelwDuw: Pryddest Gadeiriol. GanWeledydd Y Mynydd: Pryddest Gadeiriol. Gan Eirwyn... ' Hwn fydd Mawr : " Pryddest Gadeiriol. Gan Arianglawdd ............... Y Beirniad Anghyfiawn: Duchangerddi. Gan y Parch. R. Abbey WiUiams a Chaerwyn ... Telynau Duw: Pryddest Gadeiriol. Gan Ap Rhidian .................. Gweddi mewn Cystudd: Emyn. Gan Mr. Owen CYNHWYSIAD. Gan y Parch. D. Gan y T. DaTÌes Fy Mam:" Penhülion. Gan Ap Huwco Gwenynen Gwent: Pryddest Gadeiriol. Parch. W. Crwys Williams ......... AfonSeiont: Cywydd. Gan Lan Rhyddallt ... Y Gwlith : Pryddest Gadeiriol Gan Mr. David Owen .................. YBlodeuyn: Cân. Gan Sciwenydd ...... Geirwiredd: Pryddtst Gadeiriol. Gan Alarch Ogwy .................. Y Gwanwyn Cynar: Canig. Gan A. G. Hirddydd Haf: Cân. Gan Ddaniel Cledwen ... Yr Hydref: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. David Charles .................. " Teilwng i Ddyoddef: " Pryddest. Gan Ap Huwco .................. Fy Mebyd: Pryddest Gadeiriol. Gan Gledlyn... Cartref: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. Aaron Morgan ............... Y Cryd: Awdl Gadeiriol. Gan Lanorfab Prydferthwch Dyffryn Mellte: Pryddest Gadeiriol. Gan Bencerdd Mellte ............ " Ni Lygrasom ni neb:" Cywydd. Gan Wilym Deudraeth.................. Tangnefedd: Pryddest Gadeiriol. GanFrynach Temlyddiaeth Dda: Penhillion. Gan Drumor Y Bugail: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. Tom Lloyd .................. Hydref Einioes: Pryddest Gadeiriol. Gan Fryfdir "O Haul, Aios:" Pryddest Gadeiriol. Gan Wnion .................. Hwyrddydd Haf: Cân. Gan Genech...... Englynion, Hir-a-thoddeidiau, &c Gan lu o Feirdd, 36 38 39 4i 44 44 44 45 47 48 5o 52 54 55 56 56 57 60 f'l CAERNARFON : ARORAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. OWENLYN EYANS. «sf FHÎ'. <-V "- i >• •* 1* --**'*' OAJLil WWJtí BI BOflUBW j [all swghts wbsbryed