Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CENINEN GWYL DEWI #.casi3i -írs^^-^^f^smmms ÍEDLAETHOL, ARGRAFFIAD ARBENIG MAWRTH 1af, 1909. CYNHWYSIAD. Y Parch. T. Dennis Jones. Gan y Parch. D. títanley Jones ... ... ... 1 Cennin Miwrth. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A. (Rhuddwawr) ... ... 5 Mr. M. T. Morris, Y.H. (Meurig Wyn). «^an Anthropos ... ... ... 6 Y Prif.iti.raw Lewis Probert, D.D. Gan y Paich. B. Davies, D.D.; T. Llynfi Davies, B A.; a Phenllyn ... ..8 Adgofion am y Paich. Samuel Griffiths, Ho eb. Uan y Parch. E. Pan Jones, Ph.U. ... ... ... 15 Ti omas Darlington. Gan yr Athraw Anwyl, M.A .. .. ... 17 Y Parch John Evans (Eglwysbach). Gan DdewiMai ... ... ... 21 " Fy Ngwlad, fy Iaith, fy Nghenedl." Gan Eifion Wvn .. ... ... 21 Syr Lewis Morris Gan y Parch. D. Eui ôf V\a,ters. M.A..BD. ... ... 22 Dewi tìant a'i Wyl. Gan Hermas, Alva, Eilir, John M. Pritchard, Cledlyn, K. M. Khys, Ab Hefia; Llynfi Davies, B.A.; Volander Jones, J. E. Jones, Merthyríab, Elidirfab, K. R. Thomas ... 26 " Rees Mawr." Gan y Parch. H. Harries, D.U.(Afanwy) .. ... ... 26 Ap Alaw Goch, Watcyn Wyn, a Hwfa Mon. Gan Ap lonawr a Gwyifa ... 28 Yr Archddiacon W. L. Bevan. Gan Fathafarn .. ... ... 29 HenriMyljin. Gan Mr. E. B. Morris ... 31 Y Parch. Jolin Roberts, D.D., Rhasia. Gan y Parch. John H. Morris ... 32 Glan Meuai. Gan y Parch. Ganon T. Edwards(Gwynedd) .. ... 35 Y Parch. O. R. Owen. Gan y Parchn. J. J. Williams, John Thomas, a 11. T. Jacob ... ,. .. ... 38 Twm o'r Nant. Gan Drebor Aled ... 38 IsUaw. Gan Mr. Evac Williams ... 39 Y Parch. Henry Rees, Bryiigwran. Gan Ioan Anwyl ... ... ... 41 Y Parch J. R. Jones, D.D. Gan Symlog a'r Parch. H. Harries, D.D. .. G. H Humphrey, M.A. Gan Wilym Cadle Bedo Brwynllys. Gan Mr. R. Stephen, M A. Rhuddfryn. Gan y Parch. H. Cernyw Willums... Alaw Ddu. GanGadifor John Ohver. Gan y Parch. David Rhydderch, B.A. ... Y Parcn. Evan Roberts, Dolgellau. Gan y Parch. R. H. Wdtkins, Mr. Hywel Jones, a üofwy Y Parch. Robert Parry, B.A. Gan Alafon Hwfa Mon. Gan y Parch. D. Griffith, Liifon, Dewi Medi, ac Abon ... Dydd Gwyl Dewi. Gan y Parch. W. Pari Huws, B.D. Y Parch. Evan Benar Thomas. Gan y Parch. J. Davies (lsfryn) Gwilym Morgan. Gan Gyffdy... Taliesin o Eifion. Gan Lwydiarth Mon... Dr. Davies, Ffrwd y Fàl. Gan Elfed Tanymarian a Cherddoriaeth Gysegredig Cyniru Fu. Gan Mr. Timothy Richard, Maer Llan Bedr Pont Stephan Nefydd. Gan Glwydfryn Bleddyn. Gan y Llyfrbryf Cwyn Coll. Gan Feilir Mon, Mr. Ben. Thomas, y Parch. J. Garnon Owen, Iolo Goch, Madryn, Garneddwen, Grugog, Glan Pair, Eifionydd, Eilir Aled, Owain Meurig, Beren, Alfryn, Mr. K. Evaus, Mr. T. Herbert Hughes, Eilydd Elwy, Tudwal, Llifon, Mr. J. E. Jones, Murmur Cynon, Alaw Tydfil, Onfel, Hari Meirchion, Isgarn, Dewi Aur, Trefinfab, Eifiocydd, Ioan Rhyi, Aeronydd, Bryns>ch, Gweledydd.Mr.T. Lovell, Ioaa Anwyl, a'r Dryw. 45 49 57 ' I tFON : ARORAPHWYD A CHYHOEDDWYD OAN W. GWENLYN EYANS. .I-T Y BHtFYN—I'W DALU WRTH Bl DDF.«BVN.) [all RíGHTS resbryed