Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1909. Cyf, XXVII. C\ HGRAWN /HWAI \ >L Ch.NEDI AHTHOL CYNHWYSIAD. Pennod o Adgofion. Gan y Parch. Griffith El'is, M.A. ... ... ... 145 Y Grefydd Newydd yng Nghymru Gan Wyliwr ... ... ... 152 Codiad a Chynydd yr Enwad Anrihynol yng Nghymiu. Gan y Pnfath;aw Thomas Rees, M.A. ... ... 161 Deddfau Goleuni. Gan Mr Gwilym Owen. D.Sc. ... ... '... 166 " Piegethwr y Galoa." Gan Fafonwy ... 1C9 Adfywiad Mân-Genhedloedd Ewroh yn y Ganrif Ddiweddaf. Gan Mr. L.'j. Robeits, M.A ... ... 172 Hanes ac Adgofion. Gan y Parch. Daniel Rowlands, M.A. ... ... 174 "Clwy*r Marchogion." Gan y Parch. Maunce Jones, M.A., B.D. ... 179 " Un Eg!w\s i Gymru." Gan y Dr. GrifTìth Evans ... ... 183 Y Beibl yng Ngoleuni Bcirniadaeth Ddi- weddar. ' Gan yr Athiaw D. Miall Edwards, M.A. ... ... 187 John Calfin : 1509—1564. Gan y Paich. D. TecA'yn Evaus, B.A. ... ... 195 C}flwr Moesol Cymru Gan y Parch. Gwilym Davies, B.A. ... ... 201 Priod-dduliiau'r Gymraeg Gan Mr. D. Samuel, M.A. ... ... 209 Cwyn Coi.l am Enwogion—Y Parch- edigion J. Alban Morris. D D. (Albanj; y Prifathraw Piobert, D.D. (Brychan); josepli Evans; y Canon David Jones, B.A. ; a Deui Hcfin. Gan y Paichn. H. Harns. D.D (Afau«y) : Aaion Morean; Trebor Aled; Cadvan ; Mafonwv ; Aiianglawdd ; Cledl)-n; Mr. ü. Evans, &c. ... ..213 Gan 214 GWEDDILLION LLENYDDOL— Sylw ar rai Cynghaneddion. Gynddelw ... Llywarch Hen. Gan Ddafydd Ddu Eryri ... ... ... 214 Cyfitithiadau Cymraeg. Gan Lan- mor ... ... ... 214 Brwydr Carno. Gan Wilym Lleyn ... 214 Rhys Llwyd ap Rhys ap Rhisiart. Gan loio Moiganwg ... ... 215 Ystyr y gair Bala. Gan Mr. Owen Ŵillianis, y Waenfawr ... ... 215 " IJeuad Gwŷr Ial." Gan Wallter Mechain ... ... ... 215 GOHEBIAETHAÜ— Y Dr. Richard Davies. Gan M. P. G. 216 Talfyriadau Lluosog y De a'r Gogledd. Gan R. J. J. ... ... ... 216 Y Dr. Brown, o Gaerfyrddin. Gan Mr. II. Howell, Y.H.; a S. N. S. ... 216 Manion Barddonol. Gan Ddewi Yychan, Mr. R. Williams, Afanwy, Traeth- lanydd, Eilydd Elwy, Ap Gwynfe, y Paich. Llynfi Davies. B.A.; Myfyr Hefin, Goronwy Fychan, Cybi, Gwydderig, y Parch. D. Gwynne Lewis, Ioan Tnthyd, Monander, Mr J. R. Joi.es, Trefinfab, Gwespyr, Merthyrfab, Cadifor, Gwaen- fab, Gwynonwy, Onfel, Meurig Cybi, Sarnicol, y Parch. J. D. Davies, Treílyn, Mr. J. Baldwyu Jones, Gwnus, Mr. üswaid Williams, lsluyn, Madryn, G»ilym Deudneth, Mr J E. Morgan, Talog, y Paich Aaron Moigan, Hywel Cefni ; Mr. R. Stephen, M.A. ; Derwenog. ^ '.-■ CAERNARFON : ARGRAPHWŸD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS. PÄis swtL» v bmifym- i'w daag urwm Bî »oaöB¥*í.] [AJU RiOHTS HSSSRVBD