[U RhiF. 1. IONAWR, 1909. Cyf. XXVII. v{ 1 CHGRAWN V "Gethsemane" (Golyddan). Gan y Parch. Rhys J. Huws......... Geiriadurwyr Cymreig, a'u Geiriad- uron. Gan y Parch. Owen Davies, D.D............... 9 CWYN COLL AM ENWOGION—Y Prif- athraw Probert, D.D. ; Mr. M. T. Morris, Y.H. (Meurig Wyn); " Owen Glandwr ;" y Parchedigion R. Parry, B.A.; ac Evan Roberts. Gan Mr. J. Eüis Williams, Glan Pair, Glas- lyn, Mafonwy, ac Eiflonydd..... 11 Pr'íod-ddulliau'r Gymraeg. Gan Mr. D. Samuel, M.A. (Dewi o Geredig- ion) ..........12 Yr Eglwys yn y Canoloesoedd. Gan y Parch. David Jones, B.A. (Efrog) .. 16 Crefydd Cymru yn y Glorian,—Ym- ddiddan rhwng Tri:—John Wil- liams, Blaenor; John Cefn Thomas, Aiolygwr yr Ysgol Sul; a Wiüiam Davies, Dyn o'r Byd.......19 Llyfr Teilo. Gan y Parch. C. A. H. üreen, M.A.............32 Codiad a Chynydd yr Enwad Anni- bynol yng Nghymru. Gan yr Athraw Thomas Rees, M.A....... 35 Dylanwad y Colegau ar Grefydd y Myfyrwyr. Gan y Parch. W. Morris, D.D., F.G.S. (Rhosynog).. Un Eglwys i Gymru. CYNHWYSIAD. Cyfenwau Cymreig.—Cyfenwau Cym- reig Pur. Gan Mr. T. E Morris, LL M., B.A. (Morus Glaslyn) .. 49 Canigau: Lloyd George, Hwfa Mon, Y Gwenyn, a Thynerwch. Gan Mr. J. Rowlands, Afaon Peris, CranOg- wen, ac Eilir Mai ... ...... 51 Hanes ac Adgofion. Gan y Parch. Daniel Rowlands, M.A.......52 Y Parch. William Morgan. Gan y Parch. T. J. Humphreys ...... 56 Traethawd Beirniadol ar " Gysondeb y Ffydd" (y Dr. Cynddylan Jones). Gan y Parch. William Benjamin ... 58 Brawdoliaeth Plymouth yn Mon. Gan y Parch. E. Cynffig Davies, M.A. ... 61 Llvfryddiaeth Machynlleth. Gan Mr. Edward Rees, Y.H..........63 Lloífion Llên. Gan Alafon ...... 65 Pla yr Epaod. Gan Owatn Glyn Dwr 68 GOHEBIAETHAU— John Evans, M.A., Ffeiriad Ply- mouth. Gan M. P. G.......72 Cywydd i Lun Crist a'i Apostolion. GanVron------y ......... 72 Benjamin Williams (1725—95). Gan T. C. U.......... ... 72 Manion Barddonol. Gan iu o Feirdd. CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EYANS. ?KíS SWLLT Y RHIFYN —1 W DALU WRTH BI DDliHBYN.] [,*LL