Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyi ÍGRAWN C DLAHTHOL Argrafflad Arbenlg Awst, 1908. CYNHWYSIAD. Morfa Rhìanedd: Pryddest Gadeiriol. Gan Fryfdir ............... 1 Gwawr y Calan: Telyneg. Gan Rydfab 4 Y Gwasanaeth Priodasol: Emyn. Gan Wnion .................. 5 Y Gwlaw: Cywydd. Gan Forwyllt ... 6 Y Gobenydd: Cywydd. Gan Fethel ... 7 Ifor Hael. Noddwr Dafydd ab Gwilym: Pryddest. Gi>n y Parch. D. Eurôf Walters, M.A.. B.D. (Eurôf) ...... 9 Adgyfodiad Crist: Pryddest. Gan Ap Huwco ..... ............10 Awdl yr Iwbili. Gan Elfyn......... 10 Boddiad yr Aiphtiaid: Cywydd. Gan EifionWyn ............... 11 YFfrwd: Canig. Gan John Owen ... 12 YGornant: Penhillion. Gan Illtyd .. 12 Clychau'r Nadolig: Telyneg. Gan Gaerwyn ..............13 Claddedigaeth Jacob: Pryddest Gadeir- iol. Gan Mr. R. R. Thomas ...... 14 Yr Angylion wrth feddyr Iesu: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. W. Alfa Richards..................17 Sanatorium Galltymynydd: Penhillion. GanGledlyn ..............19 Y Lili: Can. Gan y Parch. J. D. Richards 19 Telynegion. Gan y Parch. W. Evans, B.A, 20 Cartref: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. T. E Nicholas .........21 Fy Ngwlad: Awdl y Gadair. Gan Wilym Deudraeth ...............22 Y Presenol: Awdl y Gadair. Gan Fwlch- yddMon ...............25 Y Goedwig: Cywydd. Gan Wilym Ceiriog 26 Y Porthladd: Cywydd. Gan Forleisfab 21 Cyfieithiad o "Hapus Dyrfa" (Islwyn). Gan Mr. S»muel Williams........28 Y Mynydd: Cywydd. GanFeren...... 29 Y Gwynt: Awdl y Gadair. Gan Lanorfab £0 BJodau Haf : Telyneg. Gan y Parch. J. D. Richards ...............32 Saul yr Erlidiwr: Penhillion. Gan Wydderig ..............33 " Fy Phiol sydd lawn:" Pryddest Gadeir- iol mewn dwy Eisteddfod. Gan Genech " Y Cwmwl Tystion:" Pryddest Gadeir- iol. Gan Berthog ............ Mis Mehefin : Cân. Gan Mr. Lewis Davies Ymdaith y Ddynoliaeth: Pryddest Gad- eiriol. Gan Emyr ............ Y Gwanwyn: Can. Gan Isfryn ...... Myfanwy: Telyneg. Gan Huwco Pen- maen .................. Emyn Dirwestol. Gan y Parch. T. Rees Jones .................. Odl i'r Hwyr: Cyfleithiad. Gan Mr. Edward Foulkes ............ Ar fin y Llyn : Can. Gan Deifi ...... "Felly yr Hwyr a fu, a'r Bore a fu, y Dydd Cyntaf:" Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. D. R. Jones ......... Pryddest Goffa y Parch. W. Ryle Davies. Gan y Parch. J. E. Davies (Rhuddwawr) Dychweliad Cwch y Pysgotwr: Telyneg- ion. Gan Fryfdir ............ " Hwn fydd Mawr: " Pryddest Gadeiriol. Gan Weledydd.............. Y Bedd yn yr Ardd: Pryddest Gadeiriol. GanWeledydd............... DyffrynGwendraeth Fach : Can. GanMr. T. Cunllo Griffiths ............ Nest Cwm Eilir: Rhiangerdd Goronog. GanGaerwyn............... Marwolaeth y Dydd: Pryddest. Gan y Parch. W. Bowen ............ Marwolaeth y Dail: Myfyrdraeth. Gan Fryfdir .................. Gobeithion Ieuenctyd: Caneuon. Gan y Parch. R. Abbey Williams a Mr. Tom Lloyd .................. Dyffryn Conwy: Pryddest Gadeiriol. Gau Mr. Tom Owen............ Yr Ywen sy'n cyígodi Bedd Ieuan Glan Geirionydd: Penhillion. Gad y Parch. R. Abbey Williams ............ AfonDyfrdwy: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. David Owen ............ 33 41 41 49 CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOED ,WYD GAN W. GWENLYN EVANS. 3& ... - ___ #3S PRIS 3Wt.LT Y RHIFYN—l'W DALl WHTH Eî DDFRH ý.] ■■! 5?!GHTS RESERYBIÌ