Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

C/YLCHGRAWN L-HW' A k í KR( >L CK.\'í;!)I \KTHDL ARGRAFFIAD ARBENIG MAWRTH 1af, 1908. CYNHWYSIAD. Syr Lewis Morris. Gan y Parch. D. Eurôf Walters, M.A., B.D. Origgyda Thaliesin o Eifion. Gan Alavon Thomas Darlington, M.A. Gan Mr. Edward Foulkes a Chledlyn... James Howell, y Llythyrwr. Gan Wili... Y Canon D. Walter Thomas. Gan y Parch. B. Thomas ... Gweinidog fyMebyd-y Parch.W.Williams, Glyndyfrdwy. Gan Anthropos Y Cymro Hiraethus. Gan Faìonwy John Jones, Person Llanllyfni. Gan y Parch. E. L. Owen ... BichardWilliams.F.R.Hist.S. Gan Isaled Dewi Sant a'i Wyl. Gan y Parch. R. S. Bogers, B.A.; y Parch. T. E. Nicholas; Cynfor; Blodeufryn; Mr. Edwyn Wil- alms ; Hendy; y Parch. J. E. Jones; Gwilym Bedw; y Parch W. Williams, .A ; y Parch. D.Emrys James: Bethel; Alaw Tydfil: Mr. Abram Thomas; Mr. J. E. Jones; Hermas: Cynog; Merthyr- fab; Ednaut: Brythonydd; Mr. R. Ëvans;ClogwyEOg Yr Hybarch Owen Williams. Gan y Parch. T. Jones-Humphreys... Artliur a Dewi: Adroddawd a Thelyneg. GanApGlaslyn ... ... ... Yr Elfen Gyfriniol ym Marddoniaeth Islwyn. Gan y Parch. W. Hobley Watcyn Wyn. Gan DdewiGrenig.Gwilym Deudraetb, ac Alfryn Cymraeg. Gan y Parch. W. Eilir Evans Iago Trichrug; neu James Hughes fel Bardd. Gan y Parch. J. E. Davies, M A. (Rhuddwawr) Y Parch. W. Tegfryn Pryse. Gan Deifi ... Wrth Fedd Tudno. Gan Rydfab Gwilym Morgan. Gan Fryfdir Dafydd Morganwg. Gan Mr. Stephen Davies, Gwilym Cadle, a Dewi Vychan Y Parch. Wiliiâm James, B A.. Y.H.: 1848 -1907. Gan y Pai ch. R. J. Jones. M.A. Myfyr Emlyn: Allwyngerdd Arobryn. Gan Frynach ... ... ... 35 Daronwy. GanyDryw ... ... 35 Emrysaplwan. GanBedrHir ... 36 Cwynfan Dewi. Gan Ddyfnallt ... 40 Adgofion am y Parch. D. S. Davies, Caer Fyrddin. Gan y Parch. E. üngoed Thomas ... ... ... ... 41 J. D. Jones, Rhuthyn. Gan Ruddenfab... 45 Boren Oes Gwilym Cowlyd.—Hanes Cych- wyniad, Cynydd, a Dadfeiliad Arwest Farddonol Glan Geirionydd. Gan Elis o'rNant ... ... ... ••• 47 Dewi Mon. Gan y Parch. W. Crwys Williams a Mathafarn ... ... 50 OwainDafydd.Cwmamman. GanGeìdrym 50 Kilsby. Gan Fafonwy a J J. Ty"nybraich 50 NathanWyn. Gan Mr.T.Twynog Jeffreys 51 Fy Adgofion am J. Rowlands (Giraldus). GanGochfarf ... ... ... 54 Coffa am Gydfyfyrwyr yn Aber Honddu. Gan y Parch. Llynfi Davies, B.A. ... 54 Y Parch.Hugh Davies (PencerddMaelor). Gan Mr. G. W. Hughes (G. ac L.) ... 61 HwfaMon. Gan Rugog, G.Dwyfach Jones, Dewi Medi, a Llifon ... ... 61 Tafolog. GanWeledydd ... ... 61 HywelCynon. Gan y Parch.H. P. Jenkins 62 Machno: OdligAlarus GanWylfa ... 64 Y Barnwr Gwilym Williams: Cerdd Allwyn. GanSyrMarchantWilliams... 64 Cwyn Coll. Gan Lanorfab, Dewi Aur, Elidirfab, Einion, y Parch. R. Eurog Jones, Wnion, Ioan ap Morys, Caerwyn, ApValant, G wilym Cadle, Dewi Vychan, Barlwydon, Gweledydd, J. J. Ty'n- ybraich, Gwilym Dyfi, Eilir Aled, Mr. R. Davies.Ab Hevin, Gerafon,Gwynedd- awg, Iolo Caernarfon, Ioan Mon, Math- afarn, Cerngoch, Volander, Gwaei.fab, Tudwal, Owain Meurig, Alafon, Mr. R. Mon Williams, Aeronydd, loan Anwyl, y Parch. Benjamin Thomas, Trebor Aled, Ilifon, W atcyn Wyn, Brynach ... ^S»/ CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS. FJKIS ÍÎWttl y RHÍITÎ*— l'*t VM-l WHIH t, ■!^K»YN.] [AtL RK>HTS RESKRVED