Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

.v\. o3 c3 «■« >» (» >* LCHGRAWN DLAETHOL CYNHWYSIAD. Cipirera ar Eisteddfod Genedlaethol 1908. Gan Lais Uwch Adlais lesu y Sosialydd. Gan Sosialydd Anerchiadau yn Eisteddfod Genedl- atthol 1S08. Gan Fethel, Cadvan, Carno, a Machreth ......... Araeth Llewelyn Williams ar y Maen Llog yn Llangollen, Medi, 1908 Odlig Serch. Gan Syr Marchant Wüliams Y Gymdeithas Lenyddol. Gan Anthropos Howel a Ieuan Swrdwal. Gan y Parch. J. C. Morrice, M.A. Nodiadau ar rai Pethau Cymreig. Gan y Parch. Robert Williams, B.A. Gwlad Gwent: Awdl y Gadair. Gan y Parch. J. J. Williams Myfyrion Henwr. Gan Mr. Eleazar Roberts, Y.H. Goleuni : Canig. Gan Mr. J. Rowlands 257 Y Gauaf: Byr Gywydd. Gan Elfyn... 257 Ofergoel y Llaw Farw. Gan yr Athraw I'or Williams, M.A. Y Bardd Cymreig a Deffro?.d Llafur. Gan y Parch. John Davies Llyfryddiaeth Machynlleth. Gan Mr. Edward Rees, Y.H. Eisteddfod Fawr Llangollen, 1858. Gan Ab Ithel a Chynddelw Diwrnod Talu'r Rhent yng Nghymru. Gan Ysbryd Glyndwr Cwyn Coll am Enwogion—Y Parchn. J. R. Jones, D.D.; W. James, B.A.; R S. Jones ; yr Archddiacon Bevan ; E. Cyntfig Davies, M.A. ; E. Davies, 217 227 233 234 235 236 239 241 246 249 258 261 264 265 269 Y.H.; ac Arthur Rees. GanyParch. Evan Phillips, Mathafarn, Alavon, J. Ellis Williams, ac Eifìonydd Pennod o Shiprys. Gan Eilir Y Glowyr. Gan W. H. ... Watcyn Wyn. Gan y Parch. W. Glasnant Jones Manion Eisteddfodol — Eisteddfod Llangollen. Gan Amrywiol Feirdd A ydyw y Bedyddwyr yn gosod gormod o bwys ar Fedydd ? Can Fedyddiwr Blwydd-dal i'r Hen : Canig. Gan Emyr Y Chwarelwr: ei Ymneillduaeth a'i Ryddfrydiaeth. Gan Hywel Wyn ... GWEDDILLION LLENYDDOL— Hopcyn ab Tomos. Gan Mr. T. Stephens ... Owen Glyndwr a Hywel Sele. Gan Weirydd ap Rhys Ystyr yr Arwyddair Gan Gynddelw Ystyr Gair. Gan y Canghellor D. Silvan Evans, B.D. ... Rhiwaedog. Gan Wilym Lleyn ... Lludd ab Beli Mawr. Gan Yr Un ... Eisteddfod Aberteifl, 1116 GOHEBIAETHAU— Eos Mon. Gan Adgof ... " Holeb mewn Gramadeg." Gan Bron-----n Y Canghellor D. Silvan Evans, B D. Gan Mr. John Morgan Y D<\Charles Brown, o Gaerfyrddin. GanR. J.J. Sternhold and Hopkins. Gan S. N. S. Ich Dien." 271 272 277 278 281 283 284 285 287 287 287 287 287 287 287 288 288 288 CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EYANS PRiS 8WI.LT V RHiFYN—l'W DALÜ WRTH EJ DDERBYN,] [ALL R1GHT8 RESBRYBO