Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

uenuiae vocoa ria tì^T ■ ì : : Y Geninen Eisteddfodol. 'wi Cyl CHGRAWN iWARTKROL NHDLAHTHOL. Argraphiad Arbenig, Awst, 1905. cynhwysiad. Maddeuant: Pryddest y Gadair. Gan y Parch. E. Hermas Evans ... ... 1 Jiwbili y Frenhines Victoria: Ber-awdl. Gan Elfyn ... ... ... 9 Bore Sabboth : Cywydd. Gan Feurig Cybi 9 Iesu yn y Cwmwl: Pryddest y Gadair. Gan Fyfyr Hefin ... ... 10 " Bydd barod i gyfarfod â Duw : " Penhill- ion. Gan Mr. D. Owen ... ... 12 Angel Gethsemane : Pryddest, Tlws-arian Canol-aur. Gan Ab Hevin ... 13 YMedelwr: Telyneg. Gan Genech ... 13 Carol Nadolig. Gan Sciwenydd ... 15 Cerdd Goífa am " Hen Gloc Mawr y Dre' " (Caernarfon). Gan Alavon ... 16 Cydymdeimlad: Telyneg Ariandlysog. Gan Mr. Thomas Jones ... ... 16 Ffenestri'r Nefoedd : Pryddest y Gadair. Gan Fryfdir ... ... ... 17 GarddEden: PryddestyGadair. GanFethel 21 Bywyd : Awdl y Gadair. Gan Dderwenog 24 Yr Angel yn y Bedd: Awdl y Gadair. Gan Fwlchydd Mon ... ... 27 " Nid eiddo gwr ei ffordd : " Awdl y Gad- air. Gan Drebor Aled ... ... 29 Y Mab Afradlon : Awdl. Gan Raienyn... 31 Tad yr Afradlon : Pryddest y Gadair. Gan y Parch. T. Llynfi Davies, B.A. ... 33 Y Bywydfad : Englynion. Gan Forwyllt 34 " Chwilio Gem, a chael Gwmon : " Prydd- est y Gadair. Gan y Parch. W. Alva Richards ... ... •••35 Pryddest Goffadwriaethol am Mr. D. Thomas, Caernarfon. Gan Mr. H. Isgaer Lewis ... ... ■ • • 39 Gwilym Prysor: Englynion Coffadwr- iaethol. Gan Bedrog ... ... 41 Ar Lan Afon: Cadwen o Englynion. Gan Wilym Deudraeth " Ac wedi iddynt ganu hymn : " Pryddest y Gadair. Gan y Parch. John Lewis ... Ehediaid y Nefoedd: Pryddest y Gadair. Gan Wilym Myrddin Mr. D. Lloyd-George, A.S.: Penillion. Gan Mr. T. H. Jones Ysgol Jacob : Penillion. Gan Geridwen Llyfnwy "Y Ffordd Lydan: " Pryddest y Gadair. Gan Fyfyr Machno Y Doctor Morgan: Pryddest y Gadair. Gan Ap Huwco " Yr Iesu a Dawodd : " Pryddest y Gadair. Gan Lanorfab ... Y Gwynt: Pryddest y Gadair. Gan y Parch. W. Bowen Cyfrinachau'r Enaid : Pryddest y Gadair. Gan Frynach. ... YCalan: Penillion. Gan Lan Coron ... Mr. Joshua Lewis, y Pant Teg: Galareb Gadeiriol. Gan Ddyfnallt Y Ffynnon: Awdl y Tlws Aur. Gan Wespyr Y Cadfridog Gordon: Awdl-bryddest. Gan Nathan Wyn Alwyn Hengwm : Bugeilgerdd. Gan Emyr Nerthoedd Bywyd: Pryddest. GanWnion " Ei Seren Ef: " Awdl y Gadair. Gan y Parch. D. G. Jones Mr. W. Owen: Englynion Cof. Gan Groesfryn Y Carchar : Cywydd. Gan Ddofwy Englynion, Hir-a-Thoddeidiau, &c. Gan s luo Feirdd. 49 49 50 52 55 56 60 61 CAERNARFON C ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVAN8. PRIS SWI : T V RH1FVV '\V DALU W'UTH KI ì) I) !-. R BY \ .] [a! I. RIGHTS RHSl I VI V