Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÌW' AtSSULU I t(,T Ftffit, THEREFORE BEST. Rhip 3.] GORPHENAP, 1905. [Cyf. XXIII. mUliiih......'■■«—lubbi C V LC ì í G R A \Y N C1 i W A RT KRÜL C1; X K1) L A 1;,T11Ò L. GYNHWYSIAD. Morgan Llwyd o Wynedd. Gan Mr. W. Llewelyn Williams, M.A., B.C.L....... Lliw Haf yn Mro Maboed : Englyn- ion. Gan Eiflon Wyn Cân y Morwynion Ffol: Cyfieithiad. Gan Forfudd Eryri ...... Y Diwygiad. Gan y Parch. Charles Davies Rhai o Adgofion Hen Sol-ffäydd. Gan Mr. Eleazar Roberts Tafolog. Gan y Parch. Evan Davies Dyledswydd Rhieni Cymru i ddysgu Cymraeg i'w Plant. Gan y Parch. J. Myfenydd Morgan Dechreuad a Chynydd Undodiaeth yn Nghymru. Gan y Parch. R. J. Jones, M.A.......... Morfudd : Odlig Serch. Gan Dda- fydd Morganwg ......... Y Parch. W. Samuel. Gan y Parch. H. Cernyw Williams ...... Ychydig o Adgofion am Ddiwygiad Crefyddol 1859. Gan Mr. Edward Griffith, Y.H.......... Evan Roberts yn Lerpwl. Gan Fugail yr Wyddfa......... Dafydd Morganwg. Gan Watcyn Wyn ... ............ SyniadEglwyswram Addysg. Gan y Parch. D. Jones, B.A., (Efrog) 201 Celtiaeth a Chymrodoriaeth. Gan Mr. E. Vincent Evans (Vinsent.) 205 Daeareg. GanyPrifathrawMichael D. Jones ............207 Gwraig : Awdl y Gadair. Gan Dudno ............209 CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS •VN- 1 W I,A1- 145 155 155 156 161 168 172 176 183 184 187 193 198 Cestyll Cyhrü— Rhuddlan. Gan Feudwy Mon ... GWEDDILLION LLENYDDOL — Ynys Enlli. Gan Weirydd ap Rhys Ystyr yr enw Aber Tawe. Gan Ieuan Ddu o Lan Tawy Goronwy Owen. Gan y Canghell- or D. Silvan Evans Ynys Dawy. Gan Mr. T. Stephens Y Parch. John Jones, Talysarn. Gan Eben Fardd Yr Hen Almanaciau. GanWilym Lleyn Y Crwth yn Offeryn Cenedlaethol. Gan Gynddelw ... Llen y Wbrin— Y Forforwyn. Gan Frythonydd CWYN COLL AH FEIRDD— Dafydd Morganwg, Alaw Ddu, Ap Cyffin, Infryn, Ieuan Dwyfach, Gwydir, a Nathan Wyn. Gan Rugog, Ab Hevin, Hwfa Mon, Dewi Medi, Merthyrfab, Tud- wal, Eilir Aled, Eifionydd, Gwil- ym Deudraeth, Mr. O. Hughes, ac AIavon Llynau Cyhru— Sir Feirionydd Llythyrau Enwogion— Eben Vardd at Olygydd y Carnar- von Herald. Robyn Ddu Eryri at Eifionydd... Manion Barddonol. Gan Amryw. 211 212 212 212 212 212 212 212 212 214 214 215 216