Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ABSOLUTELY PURE, THEREFOBE BEST. , * Y Geninen Eisteddfodol. CYLCHGRAWN (.....y r ■: : KROL CK\r KD LAKTHOL Argraphiad Arbenig, Awst, 1904. CYN Gorfoledd: Pryddest Gadeiriol. Gan Ddyínallt ............. Yr Hybarch Archdd'iacon Griffiths: Gos- teg o Englynion. Gan y Parch. L. Rhystyd Davies ............ Cwyn Coll: Englynion. Gan GroesfryD. Y Mesur Addysg: Penhillion. Gan Ddein- iolfryn.................. Uchelgais: Penhillion. Gan Deifi •'Gwely Angau :" Cyfleithiad. Gan Mr. S. Owens ............... Abraham yn Gwaredu 7ûot: Pryddest Gadeiriol. Gan Emyr ......... Cenad Serch : Telyneg. Gan Draethlan- ydd .................. Y Bugail: Awdl y Gadair. Gan y Parch. E. Nicholson Jones ......... Y Genedl wrth Sinai: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. H. T. Jacob ...... "Ar yMynydd:" Cadwen o Englynion. Gan Fyfyr Hefln ............ Tosturi: Cywydd. Gan Arianglawdd ... Gorwel Oes: Myfyrdraeth. Gan Mr. D. Ifor Jones ............... Yr Ymgeisydd Anibynnol: Duchangerdd. Gan Nathan Wyn............ " Crist ein Pasg ni:" Awdl-bryddest Gad- eiriol. Gan Feren ......... Nanws ach Rhobet: Pryddest Goronog. Gan Fryfdir............... " Golud y Cenhedloedd a ddaw i Ti: " Pryddest Gadeiriol. Gan Huwco Penmaen ............... YNos:Canig. Gan Wydderig ...... Rhwymyn Cymdeithas : Càn. Gan Daf- olog .................. Pedwar Tymhor y Flwyddyn: Cân. Gan Mr. Abram Thomas ......... •'Sefwch, ac Edrychwch ar Iachawdwr- iaeth yr Arglwydd:" Pryddest. Gan Dryfanwy ...... HW YSIAD. Llawdden: Penhillion. Gan Mr. D. P. George .................. Y Manna: Pryddest Gadeiriol. Gan Ddeiniolfryn ............ Crist gerbron Pilat: Cywydd. Gan Dud- wal .................. Y Darlun Gwyn a'r Darlun Du (Galarnad Jeremiah, iv. 7, 8). Gan Wilym Deu- draeth.................. Eisteddfod Llansannan : Caneuon. Gan Abon a Mr. R. Abbey Williams Ar y Trothwy: Pryddest. Gan y Parch. J. Garnon Owen ............ Ardal y Brithdir: Cywydd. GanRaienyn. Suddiad yr Elbe: Prydde3tDdysgrifladol. Gan Àb Hefin ............ " A Dail y Pren oedd i iachau y Cenhedl- oedd: " Awdl y Gadair. Gan y Parch. D. G. Jones............... Y Cymedrolwr: Cywyddau. Gan Wilym Deudraeth a Gwaenfab......... YGlo:Cywydd. Gan Forwyllt ...... Solomon: Pryddest. Gan Mr. J. J. Ty'n- ybraich.................. Y Flwyddyn 1900: Awdl y Gadair. Gan Wydir.................. Datguddiad: Pryddest Gadeiriol. Gan Alarch Ogwy ............ Yr Amddifad: Penhillion. Gan Ddeiniol- ydd .................. YGwanwyn: Cywydd. Gan Wilym Dyfi .. Y Fantol: Cywydd. Gan Ddewi Hefln ... Dyffryn Maelor: Cywydd. Gan Wilym Deudraeth ............... Darfu'r Dydd: Cyfleithiad. Gan Anellydd Mynediad Israel drwy'r Môr Coch: Pryddest. Gan Mr. O. Caerwyn Ro- berts .................. Y Bardd-Fugail. Gan Mr. David Owen... Englynion a Hir-a-thoddeidiau. Gan lu o Feirdd. CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS. <■• ■■-•■• 1 'v v ... !■''" r i ■ -.. wK'iii 1-1 ni ; UHYN.I [\íj. rioht: RKSERVKD.