Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ABSOLUTELY PURE, THEREFORE BEST. C Y LC H G R A W N C H WA RT K R Ü L C E N ED LA ET H O L, CYNHWY8IAD. Caniadau Cymru. Gan yr Athraw J. E. Lloyd, M.A.......... Eben Fardd Saesneg. Gan Mr. T. Gwynn-Jones Ymddiddan rhwng Daniel Owen a Gweinidog Ieuanc. Gan y Parch. W. Hobley............ Yr Areithfa Gref. Gan y Prifathraw Probert, D.D.......... Bywyd ac Athrylith Tafolog. Gan y Parch. Evan Davies Cysylltiad yr Iaith Gymraeg â Hanes Crefydd Y'nghymru. Gan Wat- cyn Wyn Dyffryn Cynon. Gan Mr. Jenkin Howell Herbert Spencer. Gan y Parch. R. Llugwy Owen, M.A., Ph.D. ... Llên Piwyf. Gan y Parch. M. O. Evans (Dunodig)......... Cychwyniad a Chynydd yr Eglwys yn Nghymru. Gan y Parch. Ẅ. Williams, B.D. (Canon Tŷ Ddewi) Gogwyddiadau y Farddoniaeth Gymreig Heddyw. GanWylfa... Hen Chwedloniaeth y Cymry. Gan y Parch. T. J. Humphreys (Cynfal Llwyd) ............ Cwyn Coll am y Parch. T. Dennis Jones, Aneurin Fardd, a Morfab. Gan Hwfa Mon, Eifionydd, a Thwynog 217 225 233 237 242 246 252 253 257 262 27.0 273 275 Isaac Roberts, D.Sc, F.R.A.S. Gan Mr. Eleaxar Roberts ... 276 Gair am Eisteddfod y Rhyl. Gan "YMaenMawr".........283 Docs Llannon. Gan Wili......285 Manion Eisteddfodol— Eisteddfod Genedlaethol y Rhyl, Medi, 1904.—Cyhoeddi Eistedd- fod Genedlaethol Aber Pennar, Awst, 1904. — Gan Amrywiol Feirdd ............286 GOHEBIAETHAU— Y Feibl Gymdeithas a'r ddau Barch. John Owen. Gan y Parch. Ganon Davies, B.A. (Dyfrig)............288 Yr Argraffu Cymraeg Cyntaf yng Nghymru. Gan Frythonydd... 288 Manion Barddonol. Gan Wydir, Dewi Medi, Gwilym Pennant, Mr. J. Daniel Jones, Brynach, Dwyryd, Mr. T. Thomas, Bethel, Rhydyddon, Gwydderig, Afanwy, Gwilym y Rhos, Dewi Orwig, Asa, Mr. R. Garn Adams, Mr. T. Lovell, Cledlyn, Mr. W. J. Wil- liams, y Parch. T- Dennis Jones, Hwfa Mon, Dofwy, Machreth, Spinther, Wnion, Machno, Ceid- rym, Dewi Medi, Eifion Wyn, Cynffig, Mr. R. Ingram, Berwyn- ydd, Mr. William Evans, Mr. W. E. Jenlíins, Isylog, a Thwynog. CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS