Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UAD.ÜU±ÍY ö UUUUÄ. iBSOLUTELY PURE, THEREFORE BEST.—The Standard of Highest "Puáty.—Lance \hif. 3. GORPHENAF, 1904. Cyf. XXII. Cylchgrawn Chwarterol Cenedlaethol. CYN HWY3IAD Cychwyniad a Chynydd Enwad y Bedyddwyr yn Nghymru. Gan y Parch. W. P. Williams, D.D............. Owen Glyndwr. Gan Mr. L. J. Roberts, M.A., Arolygydd Ysgol- ion Ei Fawrhydi......... Hen Chwedloniaeth y Cymry. Gan y Parch. T. J. Humphreys (Cynfal Llwyd) ......... Ben Bowen: Englynion. Gan y Parch. D. G. Jones a'r Dryw ... Y Tra Pharchedig John Pryce, Deon Bangor. Gan y Parch. E. B. Thomas, B.A. '...... Rhagor o Adgofìon am Lundain. Gan y Parch. David Griffìth ... Gormes Grefyddol yng Nghymru. Gan Sylwedydd...... Trem yn 01. Gan Watcyn Wyn... Cwmdu: Olion ac Enwau. Gan y i'arch. David Lloyd Bywyd ac Athrylith Tafolog. Gan y Parch. Evan Davies ... Bro fy Maboed. Gan y Parch. J. Myfenydd Morgan Joseph Hughes, Tad y Feibl Gym- deithas. Gan Spinther... Herbert Spencer. Gan y Parch. R. Llugwy Owen, M.A., Ph.D. Cwm Rhondda. Gan Frynfab ... Tranoeth wedi'r Farn: Cywydd. Gan Dudno ......... 145 152 157 159 160 164 171 181 185 189 194 198 206 211 213 214 214 214 215 215 215 Parthau Cymru— Nannau. Gan Lasynys Llyn Helyg. Gan Wilym Lleyn GWEHELYTH PrIFON— Achau Brynldr ... GWEDDILLION LLENYDDOL---- DyfodiadCharlesArthurWynne, Ysw., Etifedd y Foelas, i'w oed. Gan Gofnodydd Myrddin. Gan y Dr. Silvan Evans Englynion. Gan Robyn Ddu Eryri a Nicander GOHEBIAETHAU---- "Yr Argraffu Cymraeg Cyntaf yng Nghymru." Gan Fryth- onydd ... ... ... ... 216 Swydd Gallestr. GanHywel... 216 Manion Barddonol. Gan Gutyn Arfon, Gwilym Dyfì, Mr. Fred. Jones, Mr. E. O. James, Mach- reth, y Parch. L. Rhystyd Davies, Brynach, Pabellwyson, Ioan Lleyn, Caros, Owain Mon, Cadle, Mr. W. E. Jenldns, Llan- orfab, Mr. T. Herbert Hughes, Mr. Willie Francis, Mr. J. Jones, Mr, T. Jones, Ednant, leuan Eifion, Mr. D. Wynne, Mr. Ellis Owen, Ap Tegla, John Jarvis, Madryn, Llewelyn, a Gwydderig. CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS co i~< co co 2! l-H ■a RESERYED.