H'Ä & UUGUA. ABSOLUTELY PUEE, THEREEORE BEST — The Standard of Highest Pnrity.-£™ce Cylchgrawn Chwarthrol Cknkdlakthol CYNHWYSIAD Llenyddiaeth Cymru o Dudur Aled hyd Edmwnd Prys. Gan y Pro- ffeswr Anwyl, M.A. ...... Dechreuad a Chynydd Cyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd. Gan y Parch. Evan Davies Tafolog. Gan y Parch. D. Adams, B.A. (Hawen) ......... Credoau a Chyffesion Enwadol: ai rhaid wrthynt ? Gan y Parch. John Owen, B.A.......... Marwolaeth fy Mam: Odlig Hir- aethus. Gan Dudwal Castell Conwy : ByrGywydd. Gan Dudno ............ Gurnos : Cwyn Coll. Gan Fethel Hen Ffyrdd yng Ngwynedd. Gan Laslyn ............ Y Bedyddwyr a'r Eglwysi Rhydd- ion. Gan y Parch. H. Harnes (Afanwy) Cysondeb. Gan Iolo Caernarfon... " Y Gydwybod Anghydffurfìol." GanW. W............. Penhillion i'w canu gyda'r Tannau. Gan Feilir Môn ......... Chwedloniaeth Cymru. Gan y Pro- ffeswr Lloyd, M.A. ...... Cymru a Chymdeithas y Beiblau. Gan y Parchedigion D. Stanley Jones; Evan Phillips; a J. E. Davies, M.A. Rhuddwawr) 73 77 83 88 91 91 91 92 95 98 102 107 108 111 Herbert Spencer. Gan y Parch. R. Llugwy Owen, M.A., Ph.D. ... Prifysgol Cymru a'r Coìegau En- wadol. Gan Ymneillduwr "' Pregeth Fawr' Pregethwr." Gan y Prifathraw Rowlands, B.A. (Dewi Môn); a W. P. Williams, D.D................ Bywyd ac Athrylith Tafolog. Gan y Parch. Evan Davies ...... Trem yn ol. Gan Watcyn Wyn ... Llythyrau Enwogion— Mynyddog at Mr. Nicholas Ben- nett. (O Gronfa Mr. R. Wil- liams, F.R.Hist.S.)....... Alaw Ddu: Cwyn Coll. Gan Fethel GOHEBIAETHAU— 'GanWili.' 'GanGwili' Goronwy Owen. Gan y Parch. D. Williams, B.D....... Manion Barddonol. Gan Gadifor, Golyddan, Penfro, Mr. D. Evans, Talí'ardd, Caerwyson, loan Bro- then, Dewi Gwallter, Cynfal Llwyd, Mr. T. Herbert Hughes, Cenin, Mr. John James Bott, Mr. W. Williams, Hywel Cefni, Owain Meurig, Gwilym Myrddin, Cadvan, Afanwy, Treforfab, Ioan Rhys, Dewi Tudur, Cenech, Pen- llyn, Ioan Anwyl, a Mr. Thomas E. Williams. 118 121 124 136 141 143 143 144 144 CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EYANS