Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CADBURY'S COCOA. ABSOLUTELY PURE, THEREFORE BEST—The Standard of Highest Purijff.—LmjeU C H W A R T R R O L C E N KI) LA ET H CYNHWYSIAD. Ym Mwthyn Cymru. Gan y Parch. RhysJ. Huws............... Ben Bowen. Gan y Parchedigion W. Morris, D.D., F.R.G.S. (Rhos- ynog) ; a John Owen (Dyfnallt)... Chwedloniaeth Cymru. Gan y Proffeswr J. E. Lloyd, M.A. ... Rhai Syniadau am Lenyddiaeth. Gan Mr. Edward Foulkes ...... Y Geninen yn Un ar Hugain Oed. Gan Hwfa Mon ............ Owen Glyndwr; Darlith. Gan Mr. L. J. Roberts, M.A.......... Myfyrion ym Mynwent Bethesda, Penfro. Gan y Parch. D. Stanley Jones..................... Llenyddiaeth Gymraeg yr Oes Hon : pa un ai gwella ai dirywio y mae ? Gan Mr. W. Eilir Evans ...... Dechreuad a Chynnydd Cyfundeb y Methodistiaid Calfìnaidd. Gan y Parch. Evan Davies ......... Herbert Spencer. Gan y Parch. R. Llugwy Owen, M.A., Ph.D. " Y Gydwybod Annghydffurfiol." Gan y Parch. Charles Davies ... "Pregeth Fawr" Pregethwr. Gan Galedfwlch ............... 11 25 31 34 35 40 45 50 55 58 62 70 Cwyn Coll am Enwogion — Ben Bowen ; y Proffeswr Edwin Wil- liams, M.A.; y Parch. Samuel Owen; a Gurnos. Gan Alafon, Penllyn, Tudwal, Morwyllt, Bryn- ach, Mr. J. R. Tryfanwy, Glaslyn, Ap Ionawr, a Pheran ......... GWEDDILLION LLENYDDOL— Ystyr y gair Cam. Gan y Cangh- ellor D. Silvan Evans, D.Litt. Cloc ac A wrlais. Gan y Prifathraw Michael D. Jones ......... Y Bedyddwyr. Gan Eben Fardd Englynion. Gan Gynddelw GOHEBIAETHAU— Y Mynegair Cyntaf yn Gymraeg. Gan Ymchwiliwr ......... 72 John Parri, Llanelian. Gan Gad- rawd .................. 72 Manion Barddonol. Gan Lan Cym- erig, Mr. W. H. Roberts, Dewi Gwallter, Mr. J. W. Thomas, Mr. R. J. Rowlands, Bethel, Cenech, Mr. Tom Owen, Penllyn, Gutyn Arfon, Rhuddwawr, Mr.R.Francis Williams, Garmonydd, Mr. J. Daniel Jones, Mr. David Wynne, Iolo Caernarfon, Tudno, Mr. W. Williams, Mr. R. Mon Williams, Croesfryn, Dafydd Morganwg, Ioan Brothen, Powyson, Eifion Wyn. caernarfon: argraphwyd A CHYHOEDDWYD gan w. GWENLYN evans.