Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GENINEN EISTEDDFODOL. i Cí CYNHWYSI AD. Llwyddiant: Pryddest. Gan Fryfdir .. .. 1 Nazaread: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. Glannedd Bowen..........5 Y Duw Ddyn : Awdl y Gadair. Gan Fwlchydd Mon ............7 Boreu ym Mai: Cân. Gan Weledydd .. .. 10 Diwygiad 1904—5 : Awdl y Gadair. Gan Arian- glawdd ...... .. .. ..11 "Teulu'r Glep :" Cerdd Duchan. Gan Geinydd 12 Enwogrwydd : Awdl y Gadair. Gan y Parch. N. Marlais'Thomas..........13 Y Winwydden: Englynion. Gan Mr. J. Edno Roberts............17 Y Wenci : Englynion. Gan Eilydd Elwy .. 17 Joseph : Pryddest Goronog. Gan Mr. Tom Lloyd 18 Breuddwyd Macsen Wledig : Pryddest Gadeiriol. Gan Ddeiniolfryn..........21 Ymson yr Unig: Darn i'w Adrodd. Gan Gaer- wyn..............24 Einioes: Pryddest Gadeiriol. Gan Wilym Myrddin.......... '.. 25 Yr Amddifad : Awdl y Gadair. Gan Fryn Ala.. 28 Simon o Cyrene: Penhillion. Gan Mr. Lewis Davies ............29 Y Beili : Cerdd Duchan. Gan y Parch. R. Abbey Williams............29 Dwylaw fy Mam : Pryddest Gadeiriol. Gan Wel- edydd .......... ,.30 Y Boreu : Cywydd. Gan y Parch. D. Emrys James ........ .. ..31 " Bydd Goleuni yn yr Hwyr:" Pryddest Gadeir- iol. Gan y Parch. T. E. Nicholas ...... 32 Henaint: Cân. Gan Ab Hefin ......... 34 Y PrifathrawE. HerberEvans, D.D.: Pryddestau Coffadwriaethol.» Gan Gaerwyn ac Ap Huwco 35 Gwneyd yn Dwt: Câu Ddigrif (yn Nhafodiaith Canolbarth Ceredigion). Gan Gledlyn...... 37 Y Wraig Rwgnachlyd : Cerdd Duchan. Gan Mr. John Owen ... "...............37 Theodore Roosevelt: Awdl y Gadair. Gan y Parch. John R. Jones (Hendref)......... 38 Addewid : Piyddest Gadeiriol. Gan y Parch. J. D. Richards ............... 40 Y Tri Llanc yn BabÌIon: Englynion. Gan Rugog ..................41 Hynt y Canrifoedd: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. John M. Pritchard............ 42 Y Gornant: Pryddest Goronog. Gan v Parch. E. J. Herbert..................44 Y Ceiliog Rhedyn, v Morgrugvn, y Pryf Copvn : Englynion. Gan BerthogaThreforfa'b... "... 45 Dyffryn Amman: Cân. Gan y Parch. D. G. Jones ..................46 Y Fasnach Rydd: Canig. Gan Weledydd ... 48 Dychweliad y Milwr: Cân. Gan Lew Tegid ... 49 "Amser i'r Adar Ganu :" Canig. Gan Gledlyn 50 "A'th Dad yr Hwn a wêl yn y dirgel:'' Pryddest. Gan Ap Huwco ...............51 Trugaredd: Cân. Gan Eifion Wyn ...... 52 Bugeilgerdd. Gan Mr. John Thomas ..... 53 Cwymp Dagon o fiaen yr Arch: Penhillion. Gan Ddaniel Cledwen............... 57 Lleucu Llwyd : Rhiangerdd. Gan Athron ... 58 Myfyrdod : Cywvdd. Gan y-Parch. D. Emn-s James ..................58 Cyfarfyddiad Cybi Wyn a Chybi Felyn yng Nghlorach: Englynion Eurdlysog. Ga'n Feilir Mon.....................59 Tudno: Cerdd Goffa. Gan Isfiyn ...... 60 Iechydfa Galltymynydd : Canig. Gan Gledlyn... 60 Anfarwoldeb: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis...............61 " Mae arnaf eisieu Marw:" Cyfieithiad. Gan v j Parch. R. Abbey Williams ' ........'.63 Y Croeshoeliad: Pryddest. Gan Mr. W. Jones ... 63 Englynion, Hir-a-thoddeidiau, &c. Gan lu o Feirdd. ^J CAERNARFON : ARORAFFWYD A CHYHOEDDWYD OAN W. OWENLYN EYANS.