Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CENINEN GWYL DEWI. ARGRAFFIAD ARBENIG MAWRTH 1af, 1910. CYN H WYSI AD. Y Parch. John Rowlands, D.D. Gan y parch. W. P. Williams, D.D. Cofgolofn Ioan Tegid. Gan y Parch. E. J. Lloyd Maesyddog. Gan Dreforfab Gruffudd ab Ieuan. Gan y Parch. J. C. Morrice, M.A. Padrig y Brython. Gan yr Athraw J. Young Evans, M.A. ... Edward Jones (Bardd y Brenin): 1752—1824. Gan y Parch. T. Price Evans Y Parch. Eichard Roberts, Llundain. Gan y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A. Y Parch. T. Davies (Didymus), Gwawr, Aber- aman. Gan Mr. H. James (Trefinfab) G. H. Humphrey, M.A. Gan Gynonfardd a GwilymCadle Dewi Sant a'i Wyl. Gan Fachreth, Mr. R. E. Roberts, Elidirfab, Abon, Dyfrydog, Ap Dulas, Merthyrfab, Ieuan Dyfed, Watcyn Wyn, Dewi Mon, Cledlyn Y Parch. Cornelius Griffiths. Gan y Parch. Charles Davies Buddug, Caergybi. Gan Mr. T. Morris Owen a Mr. R. R. Thomas Y Parch. Evan Roberts, Dolgellau. Gan y Parch. O. Lloyd Jones, M.A., B.D. Tom Ellis. Gan Gledlyn Giraldus Cambrensis. Gan y Parch. D. Ambrose Jones, M.A. ... Pedr Mostyn. Gan Huwco Penmaen, Llifon, aChadvan ... Y Parch. J. A. Morris, D.D. Gan Drebor AledaBethel Lewis Jones, y Gwladfäwr. Gan Rugog ... Watcyn Wyn. Gan y Parch. W. Glasnant Jones Isalaw. Gan Mr. Kvan Williams ... Y Canon Walter Thomas, M.A. Gan y Parch. T. Smith Y Parch. D. 01iver Edwards Gan y Parch. J. S. Jones ... 15 17 Thomas Evan Jacob. Gan Mr. D. Samuel, M.A. Y Dr. Lewis Edwards fel Duwinydd. Gan y Parch. John Owen Ioan ap Hywel. Gan Mr. Henry Howell, Y.H. Bleddyn. Gan Garneddog Tudno. Gan y Parch. J. Davies (Isfryn) Ar Lan Bedd Hwfa Mon. Gan Gadvan Gwilym Teilo. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A. (Rhuddwawr) Gwilym Prysor. Gan Elis o'r Nant Y Prifathraw Michael D. Jones. Gan Fryf- dir... Dewi Hefin. Gan Ranellian GlanfTrwd. Gan Ap Ceredigion ... Charles Ashtoo. Gan Siarl Trannon Cerflun William Edwards yn y Groes Wen. Gan Ddyfnallt Eliza, Carmarthen. Gan y Parch. T. Johns ... Holi Machno wedi Croesi. Gan Symlog ... Dewi Glan Teifi. Gan Dreflyn CymruSydd. GanWylfa Yr Ynys Wen. Gan Eifion Wyn ... Hen Gymru. Gan Ferw Cwyn Coli. Gan Wüym Deudraeth, Ieuan Mai, Eifionydd, Bethel, Beren, Cybi, Y Dryw, Ednant, Dewi Aur, Perllanog, Mr. J. Williams, Gwespyr, Hywel Cernyw, Afanwy, Owain Meurig, Cenech, Mr. D. H. Davies, y Parch. Fred. Jones, B.A.; Aeron- ydd, Gwydderig, Ioan Brothen, Mr. T. Herbert Hughes, Gwynedd, Madryn. Mr. J. E. Jones, Brynach, Clwydfryn, Gwilym Cowlyd, Gwilym Dyfì, Alavon, Cynfor, Mr. T. Lovell, Arianglawdd, Bryfdir, Gweled- ydd, Teifi, Mr. R. F. Williams, Brynhelyg, Onfel, Ab Hefin, Penfro, Abon, Thalamus, Llwydiarth Mon, y Parch. B. Menai Francis, Mr. Twynog Jeffreys, Ioan Myll- on, Mr. J. Rees Jooes, Meirionfab, Tref- lyn, &c. ARORAFFWYD A CHYHOEDDWYD OAN W. OWENLYN EVANS.