Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

XS.Hlf. Cylchgrawn Chwartf.rol Cenedlaethol. CYNHWYSI AD. Dawn y Cymro i Fynegi. Gan y Parch. Rhys J. Huws .. .. 217 Eisteddfod Glan y Môr. Gan Lais UwchAdlais ......223 Gweddillion Eisteddfodol. Gan Am- ryw Feirdd........230 Araeth oddiar y Maen Llog yng Nghaer Fyrddin, FisMehefin, 1910. Gan Mr. W. Llewelyn Wiíliams, M.A., B.C.L., A.S.......231 Yr Acen yn Nghymraeg. Gan yr Athraw J. Lloyd Jones, M.A. .. 233 Cysylltiadau Cymreig " George Eliot." Gan Syr E. Vincent Evans 237 Y Ddeilen Friw: Canig. Gan Mr. J. Rowlands........239 Comed Halley. Gan Mr. Gwilym Owen, M.A., D.Sc.......240 Cymdeithas yng Ngoleuni'r Iesu. Gan Mr. Benjamin Davies .. 243 Yr Hydref: Canig. Gan Mr. D. L. Johnson, F.R.Hist.S. (Perthonydd) 245 " Un Bedydd," ac Uniad yr Enwad- au. Gan y Parch. E. Ungoed Thomas ........246 O Gell Cof Plenydd......249 Eglwysi Cymru a Phlaid Llafur. Gan Werinwr........252 Anffyddlondeb Cymru i'r Genhadaeth Dramor. Gan y Parch. D. M. Rees, Cenhadwr ym Madagasgar.. 262 HUNAN-GOFIANT ENWOGION---- Y Parch. Evan Phillips .. Mr. Eleazar Roberts, Y.H. Y Parch. Richard Morgan Mwynderau'r Nos: Canig. Gan Elphin Yr Eglwys a'r Iaith Gymraeg. Gan y Parch. W. Eilir Evans .. Talent Gartrefol Cymru. Gan y Parch. E. P. Tones, M.A., Ph.D... Adgofion am Eisteddfod y Gyfeülion, Cwm Rhondda. Gan Dawe Chwedlau am Robin Ddu Eryri. Gan Ll......... Gwerinhawlio'r Tir. Gan y Prif- athraw Michael D. Jones .. 276 281 282 283 284 285 264 269 276 CAERNARFON : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EYANS. GWEDDILLION LLENYDDOL---- Addurniadau yr Hen Gymry. Gan Gynddelw .. .. ..286 "Gwaedd Gwlad " .. ..286 Beth yw Hud a Lledrith ? .. 286 Gorseddau. Gan Lywelyn Sion1.. 286 Careg Dôl y Feili. Gan Lasynys 286 Llythyrau Enwogion— Llew Llwyfo at Geiriog .. .. 287 Y Parch. T. Rees, D.D., at y Parch. R. Jenkin Jones, M.A. .. 287 Miss Angharad Llwyd at y Dr. Owen Pughe ......287 GOHEBIAETHAU---- Deon Bangor ac Undeb Cristion- ogol. Gan yr Hybarch Dad Jones Stori Ysbryd. Gan Lan Clwyd .. Chwedl am Ddewi Wyn o Eifion. Gan Ap Eifion .. Manion Barddonol. Gan lu o Feirdd 288 288 TRIS SWLLT Y RHIFYN.-- Î*W DAÎ.U WRTH Kî DDRRBYN.] [ALL RIGHTS RESERYED.