Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 2. EBRILL, 1910. Cyf. XXVIII. CYN HWY8IAD. Penmaenmawr. Gan y Parch. R. Gwylfa Roberts......73 Effeithiau Cerddoriaeth ar Genedl y Cymry. Gan Mr. Peter Edwards, Mus. Bac. (Pedr Alaw) .. .. 80 Y Deon Roberts ar Undeb Cristion- ogol. Gan y Parch. Thomas Hughes 83 Doctor Edwards y Bala. Gan Alafon 88 Englynion ar Hen Ddiarhebion Cym- reig. Gan Benfro . . . . 88 HUNAN-GOFIANT ENWOGION — Edward Griffith, Y.H.—II. .. 89 Y Parch. Owen Evans, D.D. .. 95 Y Parch. H. Harries, D.D. (Afanwy) 103 Y Parch. Richard Morgan (W.) .. 109 Y Parch. Griffith Ellis, M.A. . . 117 Mr. Henry Jones Williams (Plen- ydd)...... ..124 Fy Mab Bodfan, yn pregethu i'r Byddariaid. Gan Ioan Anwyl . . 103 Y Gwanwyn: Caneuon, &c. Gan Mri. Evan Tenkins, S. Gwyneufryn Davies, a Kenwin .. .. .. 108 Adgofion am Oedfeuon Hynod. Gan y Parch. Robert Lewis .. .. 130 Adgofion Marmora; o'i enau ef ei hun. Gan y Parch. S. Foster Roberts .. 133 Daucanmlwyddiaeth Eglwys Hen- goed (B.). Gan Fethel .. .. 135 Cwyn Coll am y Parch. Moses Roberts, y Parch. J. Hathren Davies, Yr Hybarch Archddiacon David Evans, a'r Parch. Thomas Manuel. Gan y Parch. H. Cernyw Williams, Sarnicol, ac Eifionydd .. . . 135 Cân y Glowr. Gan Sarnicol. . . . 135 Cymru a'r Wybodaeth Newydd. Gan Fethodist Calfinaidd .. .. 136 Dic Aberdaron. Gan Gynddelw .. 142 GOHEBIAETHAU— Cynddelw a Thalhaiarn. Gan Ll. 144 Tafolog fel Pregethwr. Gan Adsain 144 Ioan Cunllo. Gan Frythonydd . . 144 Bardd Nantglyn. Gan Ymchwiliwr 144 Manion Barddonol. Gan Amryw. C\KR <A1ÎFJV : ARGIÍAFFWYD A CHYHOEDDWYD G\N W. OWENLYN EVANS. *Â