Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cylchgrawn Chwartfrol Cenedlaethol. CYNHWYSI AD. Cymru yn Nyddiau y Tuduriaid. Gan Syr S. T. Evans, K.C:, LL.D., y Cyfreithiwr Cyffredinol ...... 1 Llythyr o eiddo y diweddar Mr. T. E. Ellis, A.S.—(O Gronfa y Parch. H. Cernyw Williams) ......... 6 Y Parch. Lewis Edwards, D.D. Gan y Parch. S. T. Jones (Älawn) ... 7 Yr Eglwys Anglicanaidd ac Undeb Cristionogol. Gan y Tra Pharch- edig Griffith Roberts, M.A., Deon Bangor.............14 Anffyddlondeb Cymru i'r Genhadaeth Dramor. Gany Parch. D. M. Rees, Cenhadwr ym Madagasgar..... 17 Deddfau Goleuni. Gan Mr. Gwilym Owen, M.A., D Sc..........21 Cathlau Henoed. Gan E.....24 Cwyn Coll am Gutyn Ebrill, Ioan Eiflon, Crugwyson, Ap Daniel, Y Parchn.T. Harries ; Moses Roberts ; D. Jones, y GaregdJu. Gan Rugog, Alavon, Eiflonydd, &c.......24 Enwogion Pontarddulais. Gan Wili 25 Nodiadau ar Law-felinau. Gan Ieuan Buallt..............28 Y Ddaear i'r Bobl. Gan y Parch. E. Pan Jones, Ph.D..........30 Magdalen.—(Yn Nhafodiaith Cwm Rhondda). Gan y Parch. J. J. Wiìliams ...........31 Cymraeg y Testament Newydd. Gan Bedr Hir ............32 Hunangofiant Enwogion.—Y Parch. David Griffîth, a Mr. Edward Griffith, Y.H.............33 Gweinyddiad y Deddfau Trwyddedol yng Nghymru. Gan Mr. Hugh Edwards ............47 Iesu Hanes a Christ Proflad. Gan y Parch. J. LewisWiliams,M.A.,B.Sc. 49 Y Dr. Lewis Edwards : Adgofion Per- sonol. Gan y Parch. William Pritchard ............54 Canigau. Gan Mri. J. Rowlands, J. Rosser, Sarnicol, Pedrog, &c. ... 56 Siarad yn Gyhoeddus. Gan y Parch. T. C. Edwards, D.D. (Cynonfardd) 57 Y Darfodedigaeth. Gan Mr. D. Llewelyn Williams, F.R.C.S., D.P.H. (Edin.) ......... 59 Tennyson. Gan 'Mr. Roger Evans (Rhydderch Gwynedd) ...... 62 Gwlad y Bryniau : Awdl. Gan Frynfab 65 Llyfryddiaeth Esboniadau Cymraeg. Gan Mr. Edward Rees, Y.H. ... 70 Gweddillion Llenyddol— Beiau Cerdd Dafod. Gan Dalhaiarn 72 Gwylliaid Cochion Mawddwy. Gan Lasynys ............ Englyn. Gan Ioan Machno Manion Barddonol. Gan lu o Feirdd. CAERNARFON : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVANS.