Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÇçrcUmIŴ^^ Cocou A CENUINE HICH-CLA BEVERACE OF ABSOLÜTE PÜRITY. Y Geninen Eisteddfodol. C', LCHGRAWN ChWARTERoL CkN EDLAETHOL, Argraffiad Arbenig, Awst, 1907. CYNHWYSIAD. Y Prifathraw T. C. Edwards, M.A., D.D.: Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A., (Rhuddwawr) Telynegion Serch. Gan y Parch. R. Silyn Roberts, M.A................ Y Baban Diwrnod Oed (Ceiriog): Cyf. Gan Mrs. Pophani ............ " Y Gwrthsafwr Goddefol: " Cân. Gan WiJym Wyn ............... Mwyniant: Cywydd. Gan Fwlchydd Mon .................. Y Diwygiad: Pryddest Gadeiriol. Gan Ioan Dafydd ............... Cenedlgarwch Paul: Penhillion. Gan Ap Huwco ............... " Y Swn o'r Nef: " Pryddest Gadeiriol. Gan y Parch. D. Eur'ôf Walters, M.A., B.D.................. Ty Galar: Pryddest. Gan Ddeiniolfryn " Gwên Deg â Gwenwyn Dani: " Cerdd Duchan. Gan Waenfab ......... Crist ger bron Pilat: Awdl ary Pedwar Mesur ar Hugain. Gan E. O. J. Y Dauwynebog: Cerdd Duchan. Gan Mr. David Owen ............ " Y Bardd Newydd :" Cerddi Duchan. (^an Gaerwyn a'r Parch. R. Abbey Williams.................. " Mair, Ei Fam Ef:" Pryddest Gadeiriol. Gan wili.................. Gwroldeb : Cywydd. Gan Dudwal " Pwy yw fy Nghymydog?" Pryddest Gadeiriol. Gau y Parch. W. Pari Huws, B D......... ......... Eden Mebyd : Cân. Gan Lew Tegid ... Eisteddfod Corwen : Cân Ddesgrifiadol. G*n Fryídir ............... Er Cof am y Dr. Jones-Morris: Pryddest. GanF.yfdir ............... Pen Turcan : Cywydd. Gan Wydderig ... Y Diwygiad yng Nghymru: Pry.ddest Gadein'ol. (ìan Genech ......... Dcchreu Haf: Awdl y Gadair. Gan Mr. Abram Thomas ............ 13 86 31 CristGerbron Pilat: Pryddest Gadeiriol. Gan Mr. R. E. Jones............ Fy Mam : Cân. Gan Weledydd ...... " Llygad Llwchwr : " Cywydd. Gan Wydderig.................. Y Maes Gwenith : Pryddest Gadeiriol. Gan Frynach ............... " Y Nefoedd sydd yn datgan Gogouiant Duw:"Cywydd. Gan Fadryn ...... Llais Cydwybod : Gosteg o Englynion. Gan Feliuddwr............... Gwiad y Cenin : Cân Wladgarol. Gan Raienyn.................. " Llyf r y Bywyd :" Awdl y Gadair. Gan Wílym Ceiriog............... " Efe a dywalltoddy peth yma:" Pryddest Gadeiriol, Gan y Parch. J. D. Richards "A'r Iesu yn y Canol: " Pryddest Gad- eiriol. Gan y Parch. Llynfi Davies. B.A Cyfieithiad 0 Emyn. Gan Mr. J. Alban Morris .................. Y Temtiad : Pryddest Gadeiriol. Gan Alarch Ogwy............... Rhyddid: Cywydd. Gan y Parch. L. Rliystyd Davies ............ Iorwerth y Seithfed: Awdl. Gan Wilym Deudraeth ............... Y Trydan : Awdl y Gadair. Gan J. J. Ty'nybraich ............... Afon Senni: Cân. Gan Mr. L. Davies ... Brawdfrarwch : Pryddest Gadeiriol. Gan Belidros.................. Adçof: Pryddest Gadeiiiol. GanEssyllwg " Wele yr Hauwr a peth allan i hau:" Myiyrdraeth. Gan Fryfdir ...... Emrys ap Iwan : GalargwyD. Gan Mr. R. Daniel Jones ............ Y Cryd : Cywydd. Gan Elfyn ...... Gorsaf Llandudno Janction yn yr Haf: Cân Ddesgrifiadol. Gan y Parch. R. Abbey Williams ............ Trugaredd: Cân. Gan Hfiou Wyn ... Ar Lanau'r Teifi Dawei: Cân. Gan Eirwyn ... ......* (io „. 63 CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD OAN W. OWENUN EYANS. iaTI' eát*í ] [aì.L RÎ6HTS HKSi':-'Vf-: