Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jgcUÌbtl^ljb Jteeoa A GENUINE HICH-CLASS BEYERACE OF ABSOLÜTE PURITY. CENINEN GWYL DEWI c ■ > '■ p; c. Dí - C :. 2 : Z o Cylchgrawn Chw ar rF rol Cenedlaethol, ARGRAFFIAD ARBENIG, MAWRTH laf, 1907. CYNHWYSIAD. Y Prifathraw D. Rowlands, B.A. (Dewi Mon). Gan y Proffeswr T. Rees, M.A. 1 Glan Menai. Gan Benfro ac Enlli ... 5 Tadau Cymru. Gan Hermas ... ... 5 Y Paroh. Gethin Davies, D.D. Gan Abon 5 Y Parch. Thomas Gray. Gan y Parch. WilliamJones ... ... ... 6 Hwfa Mon. Gan Weledydd, Mr. R. R. Thomas, Myfyr Heíin, Mr. W. Prys Owen, Gwespyr, Dewi Ffraid, Pedrog... 8 Watcyn Wyn. Gan Fyfyr Hefin, Gwilym Cadle, Alfryn, Mr. Abram Thomas ... 8 Dewi Mon. Gan y Parch. D. Eurôf Walters.M.A., B.D.; y Parch. T. Jones, Tawelfryn, Mr. J. Ellis Williams, y Parch. Llynfi Davies, B.A.; y Parcb. E. NicholsonJones.Mr. T. Williams, Mon- ander, y Farch. J. Lewis, y Parcli. J. Tbomas, y Parcb. D. Emrys James ... 8 John Penry. Gan Frynach ... ... 8 Llawdden. Gan Ap Ceredigion ... 8 Y Parch. John Jones, F.R.G.S. Gan Dudwal ... ... ... ... 9 Y Parch. David Roberts, y Rhiw. Gan y Parch. John Owen, M.A. ... ... 11 Y Parch. D. 8. Davies. Gan Gynfelyn ... 14 Meiriadog. Gan Ieuan Mai ... ... 14 Dewi Havhesp. Gan Waenfab... ... 14 Herber. Gan Rugog a Chybi ... ... 14 Y Parch. J. P. Roberts. Gan Wilym Dyfi 14 Silvaniana. Gan Mr. David Samuel, M.A. (Dewi o Geredigion) ... ... 15 Y Parchedig a'r Anrhydeddus D. T. Phil- lips. Gan y Parch. Charles Davies ... 20 Gobaith Cymru. Gan Mr. D. R. Jones ... 21 Rufus. Gan y Parch. W. Morris, D.D., F.RG.S (Rhosynog) ... ... 22 Josiah Thomas Jones. Gan y Parch. D. Silyn Evans ... ... ... 26 Galargwyn am Enwogion: yn Ngorsedd Gyhoeddi AberTawe, 190ö. GanGadifor 30 Dewi SaDt a'i Wyl. Gan Forleisfab, Caer- wyn, Mr. R. S. Humphreys, y Parch. J. Myfenydd Morgan, Gwili, Cynfor, Brythonydd, Dewi o Fechain, Alaw Tyd- fil, Elidirfab, Gwynedd, Madryn, Gwnus, Ioan Eifion, Gwüym Bedw, Brvnach, Eifìon Wyn, Abon, R. Evans, T. Lovell... YrHybarch John Jones, Rhiwabon. Gan Mr. J. E. Jones Y Barnwr Gwilym Williams (Ap Alaw Goch). Gan Syr Marchant Williams (Marchant) Yr Hybarch Archddiacon Williams (Meir- ionydd). Gan y Parch. J. W. Wynne Jones.M.A., ac Odwyn Adgofion am y Parch. Edward Matthews. Gan y Parch. William Evans, M.A. Alltud Eifion. Gan Isallt, a'r Parch. Robert R. Roberts, B.A. Mr. William Davies, y Cerddor. Gan DreborAIed Gwilym Cowlyd, y Gwladwr. Gan Elis o'r Nant ... Henry Gwynedd Hughes. Gan Elfyn ... Llwydfryn Hwfa. Gan Ioan Mon Einion Ddu. Gan Anthropos ... Adgof am Feiganc. Gan Wilym Cynlais... Bardd Treflys. Gan Ieuan Dwyfach John Evans o'r Waunfawr. Gan Wylfa... Nodweddion Ceiriog fel Bardd. Gan y Parch. Hugh Evans (Cynfor) Telynor Dewi Saut ar Grwydr. Gan Ddyfnallt... Yr Hybarch Richard Bonner. Gan y Parch. T. J. Humphreys Watcyn Wyn. Gan y Parch. H. Elwyn Tliomas ... Dewi Mon. Gan yr Hybarch D. Griffith... Cwyn Coll. Gan Lan Edog, Gwilym Cow- lyd, Dewi Aur, Eifionydd, Mr. Simon A. Lewis, Mr. T. Herbert Hughes, Owain Meurig, Hwfa Mon, Dewi Fychan, Mr. John Jones, Llanorfab, Morwyllt, Dinlla, Twynog, Mr. R. Mon Williams, Croesfryn, Mr. J. Owen, Ab Hevin, y Parch. J. L Jones, Bryfdir, Rhydyddon, Crwys Williams, Morus Meirion. CAERNARFON : ARGRAFHW\D A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EYANS. PRIS «WllT V WHirYN — i'W BALV WRTH BI 1)1)1» HBYH J [ALL RICHTS RBSERYED