Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Madbu)VUh Gocoa AN INYALUABLE <ÉLIQUIE FOOD" MADE AMIDST TH PUREST SURROUNDINGS. Cylchgrawn Chwarterül Cenedlaethoi CYNHWYSIAD. Dafydd ap Gwilym a Thelynegwyr Serch Delieudir Ffrainc. Gan y Parch. M. H. Jones, B.A. ... ......... Cenedl yn cynorthwyo Cenedl. Gan Gochfarf............ Cipdrem ar Eisteddfod Genedlaethol Aber- tawe, 1907. Gan Ab Llywarch ... 221 Y Greal Sanctaidd : Pryddest. Gan "Peleur"...............223 Tri Gweinidog ym Mhont Dawel. Gan John Aelod Jones......... Gosod Pwys ar Fedydd. Gan Fed- yddiwr ............... Y Dduwinyddiaeth Newydd. Gan y Prif- athraw E. Grifhth-Jnnes, B.A...... Gwenol yr Eidal: Telyneg. Gan Ddyfn- allt.................. Adgofion Henwr. Gan Mr. Eleazar Roberts.Y.H............. Meibion Llafur: Canig. Gau Benar ... Epistol y Dyn Blin. Gan Y Chwip Claf o Gariad : Odlig Serch. Gan Isgaer 256 Y Chwarelwr: ei Ragoriaethau, ei Ddi- ffygion, a'i Beryglon. Gan Hywel Wyn ... ■......... 257 Gormes yr Arglwyddi Tir yng Nghymru. Gan Ysbryd Glyndwr.........259 Trugaredd : Canig. Gan Lew Tegid ... 262 Y Dydd Byraf: Cywydd. Gan Forwyllt 262 Hiraethog. Gan Gadvan........263 Traethav d Beirniadol ary Llyfr, "Cyson- tíeb y Ffydd " (y Dr Cyndd>lan Jones). — (Buddugol yn Eisteddfod Gadeiriol Meirion, Ddvdd Calan, 1907). Gan y Parch. W. Benjamin .........267 217 219 22S 232 233 236 237 245 246 Beirdd a Llenorion yr Oes o'r Blaen. Gan Forien ...............270 Y Methodistiaid a'r Anibynnwyr. Gan Anibynnwr ............271 Michael Prichard, o Lanllyfni. Gan y Parch. B. Humphreys.........273 Llen y Werin— " Rhyfeddach Ffaith na Ffug." Gan R. H................274 YGlowyr. Gan W. H..........275 "Bedd y Dyn Tylawd." Gan Wilym Elian ...............277 Y Parch. R Llugwy Owen, M.A., Ph.D. Gan y Parch. O Selwyn Jones... ... 278 Safonau Dafydd ab Gwilym. Gan y Proffeswr Anwyl, M.A..........282 Manion Eisteddfodol— Eisteddfod Genedlaethol Aber Tawe, 1907. Gan Amrywiol Feirdd ... 287 GOHEBIAETHAU— A wd u riaeth Emyn. Gan Frythonyd d... 288 YrYsgolSul. GanT. L. R.......288 Gwyddor Gymreig. Gan B. C. D. ... 288 Dafydd ab Gwilym. Gan S. N. S. ... 2S8 Dr. Brown, o Gaer Fyrddin. Gan Bron------n ......... Manion Barddonol. Gan lu o Feirdd. CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD OAN W. GWENLYN EVANS. SWLLT Y RHIPYN—l'W DAL.U WRTH EI UDEHBYN.] [aLL RIGHTS RESERYED