Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*>Cc*?ou A UCnuinE ■■■«.. .... BEVERAGE OF ABSOLUTE PURITY. Cylchgr*wn cGìjẅXrterül Cenedlaethol. ....... -—v>---------^—-------------------------------------------- CYNHWYSIAD. Dadgysylltiad a Dadwaddoliad yr Eglwys yng Nghymru. Gan y Parch. Ganon Williams, B.D. ... 145 Bwrdd Addysg Newydd Cymru. Gan yr Athraw Thos. Rees, M.A. 151 Cenadaeth Morgan Llwyd o Wyn- edd. Gan y Parch. H. Cernyw Wilüams ... Addysg Grefyddol. — " Catecism " yr " Hen Fam " a " Hyfforddwr " yr " Hen Gorff." Gan y Parch. John Owen, M.A. Y Parch. R. Llugwy Owen, M.A., Ph.D. Gan y Parch. O. Selwyn Jones Cwyn Coll am Enwogion. Gan Frynach,Bethel,aMr. R. E.Jones 164 Penmaenmawr. Gan Wylfa ... Iö5 Wrth Borth Dinefwr : Cân. Gan y l'arch. A. S. Thomas, B.A. (Anellydd) Perthynas y Methodistiaid Calfin- aidd â Llenyddiaeth Gymraeg. Gan y Parch. Evan Davies Y Prifathraw Rowlands, B.A. (Dewi Môn). Gan yr Hybarch David Gnftith ... Cri y Bobl yn erbyn yr Eglwys. Gan Wyneddig Barddoniaeth : Beth yw ? Gan Wili Cofgolofi. Mary Jones : Cân. Gan Fryfdir .. Adgofion Henwr. Gan Mr. Eleazar Roberts, Y.H. Trem ar Dduwinyddiaeth y Dyfodol. Gan y Parch. Edward Jones, M.A., B.D. 155 159 161 170 171 176 182 186 188 189 197 Sectyddiaeth ynte Cristionogaeth ? Gan Arthur Adgofion am Eisteddfod Fawr Llan Gollen. Gan Ruddenfab Safonau Dafydd ab Gwilym. Gan yr Athraw Anwyl, M.A. Cynghor yr Eglwysi Rhyddion a'r Bedyddwyr. Gan y Parch. James Evans, B.A. Y Bardd Christmas Evans. Gan Ll. GWEHELYTH PRIFON— Achau Iestyn ab Gwrgan GWEDDILLION LLENYDDOL— " Lleucu Llwyd." GanDegai.. Bedydd. Gan Robertap Gwilym Ddu o Eifion Iorwerth Drwyndwn. Gan Wilym Lleyn ... Dafydd Ionawr. Gan Eben Fardd Ieuan Goch, o'r Trawsgoed. Gan Wjlym Lleyn Jonathan Hughes. Gan Owen Wiüiaros y Waunfawr GOHEBIAETHAU— HanesCaerfyrddin.—Holeb. Gan S. N. S. Seinio Saesneg. Gan B. C. D.... YParch. D. Jenltins. GanS N.S. Blwyddi Geni a Marw Enwogion. Gan M. P. G. Lewis Loyd yr Arianydd. Gan T. C. U... Hen Arfer Hynod. Gan P. P. ... Hen Lyfr Hymnau. Gan T. L. R. Manion Barddonol. Gan Amrywiol Feirdd. 200 204 207 210 214 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 CAERNARFON : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EYANS. 8WkkT Y RHfPYN-......l'w »M« WHP'H Bí DfiBHUW.] {áll riomts rbserved