Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

j, - Jbe BEST COCOA ®NLY & Coeeci "**tbe Genuine Cocoa Flaroar N. Brad Dicsiondafydd. Gan Ysbryd Glan- y-gors Y Beirdd a'r Beirniaid. Gan Bwyll ... Safonau Dafydd ab Gwilym. Gan y Proffeswr Anwyl, M.A. Yr Aelod Cymreig.—(Darlun Cymysg).— Cei dd Duchan. Gan Aneurin Gwawd- rydd Penmaenmawr Gan y Parch. R. Gwylfa Roberts Yr Eglwysi Uhyddion ac Eglwys Loegr yn Nghymru. Gan y Paich. E. K. Jones Galargwyn am Enwogion—Glan Menai, Mr. G. H. Humphrey, M.A., a Dewi Mon. Gan y Parch J. J. Williams, y Bardd Cadeiriawg; Gwynedd, Bethel, Alafon, Abnn, Atha, Eifionydd, Mr R. G. Thomns, J. J. Ty'nybtaich, Dewi Medi, a Baldwyn Gofidiau Cof: Odlig Serch. Gan y Prif- athraw Rowlands, B.A. (Dewi Mon)... Cantref Cyfeiliog yng Nghyfnod y Rhew Mawr. Gan Mr J. Rowlands Cymraeg y Testament Newydd. Gan BedrHìr Adgofion Henwr. Gan Mr. Eleazar Roberts?/Y.H. ... Dealltwriaeth a Chyfriniaeth. Gan y Prifathraw Probert, D.D.... A ydyw yr Eglwys yn Adfeddianu Cymru ? Gan y Parch. D. Jones. B.A. (Efrog) Dos, Rosyn, dos: Telyneg. Gan Syr Marchant Williams ... 27 32 32 33 36 39 47 5i 55 Gan Ymdeithiwr... Perthynas y Methodistiaid Calfinaidd â Llenyddiaeth Gymraeg. Gan y Parch. Evan Davies ... Eisteddfod Treddafydd.—Y Gadair,— Beirniadaeth " Cywydd y Farn Fawi." Gan Gynfardd ap Gogynfardd Y Glowyr: eu Defnyddioldeb. W. H. GOHEBIAETHAU— 55 56 72 Philip Pugh. Gan R. J. J. Ymholiad am Anthony Thomas. Gan R-JJ..........72 Dadl Llangeitho. Gan S. N. S. ... 72 Nod Angen Englyn. Gan Ymchwiliwr 72 Manion Barddonol. Gan Wilym Ardud- wy, Llysfoel, Marianog, Gwydderig, Melinddwr, Mr. D. Davies, Mr. John George Evans, Mr. G. Dwyfach Jones, y Parch. J. D. Evans, Teifi, Ll Buck- ingham, Cyndeyrn, Gerafon, Mr. R O. Edwards, Croesfryn, Mr. D. H. Davies, Ap Meurig, Eifion Wyn, Trebor Aled, Pedr Glasgwm. Corllwyn, Iolo Goch, Llwydfryn Hwfa, Mr. T. Thomas, Mr. R. F. Williams, Gweledydd, Atha, Ifor Aled, Abon, loan Eifion, Bryfdir, Mr. R. G. Thomas, Cenin, Alafon, Anant, Trumor, Glan Wnion, Glanfryn, Mafonwy. )N : ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. GWENLYN EVAN